Συμβουλευτική ψυχολογία
Σύγχρονες προσεγγίσεις
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-9539-66-1
Διάδραση, Αθήνα, 2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 27.87 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 335 σελ.
Περιγραφή

Στο παρόν βιβλίο αναλύονται τα βασικά πεδία που επεξεργάζεται η συμβουλευτική ψυχολογία. Στα κεφάλαια αυτού του τόμου ομαδοποιούνται οι τρεις βασικοί άξονες ενασχόλησης της συμβουλευτικής ψυχολογίας: η θεωρία, η έρευνα και η εφαρμογή. Θίγονται οι νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις που τονίζουν τα θετικά συναισθήματα, την πολυπολιτισμικότητα και τις νεότερες τάσεις στο χώρο του γνωσιακού συμπεριφορισμού. Επίσης, παρουσιάζονται πρόσφατες έρευνες που προσπαθούν να δείξουν την επίδραση διαφόρων συμβουλευτικών παρεμβάσεων στη βελτίωση της συμπεριφοράς. Στην ενότητα των πρακτικών εφαρμογών καταδεικνύεται η προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας ώστε η συμβουλευτική ψυχολογία να εφαρμόζεται σε διάφορα πλαίσια, όπως είναι, για παράδειγμα, τα πλαίσια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Σχολών Γονέων, αλλά και να διευκολύνεται η επέκτασή της μέσω της όλο και ευρύτερης χρήσης του Διαδικτύου. Τέλος, θίγονται θέματα ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας που πρέπει να τηρούν οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι στη χώρα μας.
Με την πλατιά αυτή έννοια, το βιβλίο ενδιαφέρει ασφαλώς συμβουλευτικούς ψυχολόγους, συμβούλους που απασχολούνται σε διάφορους τομείς, ερευνητές, πανεπιστημιακούς δασκάλους, φοιτητές και γενικά άτομα που απασχολούνται και ευαισθητοποιούνται σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και συμβουλευτικής.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Νικήτας Πολεμικός, Μαρία Καΐλα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ
1. ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ; - Αναστάσιος Σταλίκας, Βασιλική Γιωτσίδη, Αντιγόνη Μερτίκα
2. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - Κωνσταντία Α. Ζγαντζούρη, Ιωάννης Ν. Νέστορος
3. Η ΒΙΩΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Αναστάσιος Σταλίκας, Αλκμήνη Μπούτρη, Ελένη Δημητριάδου, Χριστίνα Σεργιάννη, Aντιγόνη Μερτίκα
4. ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - Θωμάς Καλπάκογλου, Ντιάνα Χαρίλα
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - Χριστίνα Τερλίδου, Παναγιώτης Κακίτσης, Άθα Κακούρη-Μπασέα, Γεωργία Μοιροπούλου, Ιωάννης Κ. Τσέγκος
6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ - Ήρα-Θάλεια Κόλλια, Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι, Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη, Κωνσταντίνος Στεφανίδης
7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΟΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΗΔΒ) ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΗΔΔ) ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ - Δημήτρης Α. Χρηστίδης, Μαριάνθη Βεζερτζή, Ευαγγελία Κυριάκου, Αντώνης
Κομνίδης, Γιώργος Λαζαρίδης
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ
8. ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - Γιώργος Ευσταθίου, Κωνσταντίνος Ευθυμίου, Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
9. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - Καλλιόπη Κουνενού, Ελένη Παπαδάκη
10. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου, Μαρία Στιβακτάκη, Λία Τσερμίδου
11. ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - Άρτεμις Γιώτσα, Ανδρέας Ζεργιώτης
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - Κωνσταντίνος Ευθυμίου, Αθανασία Μαυροειδή, Γιώργος Ευσταθίου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-10-08 12:31:15