Συμβολή στην οικονομική ιστορία του βασιλείου της αρχαίας Μακεδονίας (6ος-3ος αιώνας π.Χ.)
A Contribution to the Economic History of the Kingdom of Ancient Macedonia (6th-3rd Century BC)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-88985-1-6
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 29.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 22 εκ, 990 γρ, 236 σελ.
Περιγραφή

(...) Ως εκ τούτου, στην παρούσα μελέτη, εκτός από την κατάθεση υποβοηθητικών στοιχείων για την προσέγγιση του θέματος, θα επιχειρηθεί πρωτίστως, σε μορφή διαχρονικού πίνακα (βλ. στο τέλος του βιβλίου) και με έμφαση τους κλασικούς και πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους, η παράθεση όλων εκείνων των χρονολογημένων αρχαιολογικών δεδομένων, που συνιστούν και τη βάση δεδομένων του αναληφθέντος εγχειρήματος. Εν συνεχεία, θα καταβληθεί προσπάθεια τα δεδομένα αυτά να αντιπαραβληθούν προς το κοινωνικοπολιτικό, πολιτισμικό και οικονομικό πλαίσιο του χώρου του μακεδονικού βασιλείου, όπως αυτό καθορίζεται και από άλλους δευτερογενείς παράγοντες στο διάστημα από τους υστεροαρχαϊκούς έως και τους υστεροκλασικούς χρόνους. Παράλληλα, θα αποτολμηθεί η παράθεση των δεδομένων από την φιλολογική παράδοση και τα επιγραφικά κείμενα, ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας και φυσικά η πληθώρα των συμπερασμάτων από τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]