Συμβάσεις της ανώνυμης εταιρίας με τα μέλη της διοικήσεώς της
Ερμηνεία του άρθρου 23α ν.2190/1920: Διδακτορική διατριβή
Κυκλοφορεί
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1990
Ελληνική, Νέα
€ 17.69 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 313 σελ.