Σύλλογος Εικαστικών Καλλιτεχνών Ελλάδος "Ο Απελλής"
Ιστορία και πράξη 1985 - 2009
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-93-1309-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Δερματόδετο
29 x 20 εκ, 1,233 γρ, 208 σελ.
Περιγραφή

[...] Ο Σύλλογος Εικαστικών Καλλιτεχνών Ελλάδος "Ο Απελλής" είναι η ελεύθερη σύμπλεσις ελεύθερων καλλιτεχνικών συνειδήσεων μ` ένα κοινό ιδανικό, την περαιτέρω πνευματική καλλιέργεια των μελών του μέσ` από διαδικασίες αλληλοσεβασμού κι αλληλοστηρίξεως των καλλιτεχνικών ιδιοτυπιών του καθενός και συνολικώς της αναδείξεως των φυσικών και πολιτιστικών ιδιοτυπιών του ελληνικού χώρου, μ` ότι αυτό συνεπάγεται για καλλιτέχνες ευαίσθητους ως προς τις ανθρώπινες αξίες, τις οποίες τα έργα τους εκφράζουν, το αληθινό και το αγαθό δια του ωραίου. Οι αξίες αυτές, που τόσο έχουν υποβιβασθή (μέχρι απαξιώσεως) στις ημέρες μας, εναπόκειται στους καλλιτέχνες ν` αναδειχθούν και πάλι, καθώς τις είχαν αναδείξει κατά την αρχαιότητα πνεύματα, όπως ο Απελλής. [...]

(Ευάγγελος Μουτσόπουλος)