Συζητήσεις για τον λόγο στο Αιγινήτειο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6723-08-7
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 29.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,126 γρ, 534 σελ.
Περιγραφή

Στον τόμο αυτό συνυπάρχουν κείμενα μουσικών, γλωσσολόγων, συγγραφέων, μαθηματικών, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, φυσιολόγων και γιατρών που πραγματεύτηκαν τον λόγο από τη σκοπιά της τέχνης ή της επιστήμης τους. Οι Συναντήσεις έδωσαν βήμα στις διαφορετικές προσεγγίσεις τους, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα σε γνωστικά πεδία που παραμένουν στεγανά και επιχειρώντας να συμβάλουν στην καθιέρωση μιας κοινής γλώσσας, μιας κοινής ορολογίας, που θα επιτρέψει στις επιστήμες του λόγου να κατανοήσουν η μία την άλλη και να συνομιλήσουν σε βάθος για το αντικείμενό τους.
Η επιθυμία να διατηρηθούν τα ίχνη αυτών των συζητήσεων, μιας διαδοχής από έπεα πτερόεντα, οδήγησε στην καταγραφή τους στον ανά χείρας τόμο που, όπως και οι αντίστοιχες ομιλίες, εντάσσονται στις δραστηριότητες της Νευροψυχολογικής Μονάδας της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το έτος 2007-2008.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Δημήτρης Βασιλόπουλος: Προλογικά τινά
Ιωάννης Ευδοκιμίδης, Κώστας Πόταγας: Οι συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Αλέξης Καλοκαιρινός: Από την οργανική γλώσσα στο γλωσσικό όργανο
Θανάσης Καράβατος: Φυλογένεση και οντογένεση της έννοιας 'αφασία'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
Διονύσης Γούτσος: Επικοινωνία και γλώσσα: Η πραγματολογική οπτική
Μαρία Κακαβούλια: Αφασία και γλωσσολογία. Η προδρομική συμβολή του Roman Jacobson
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Γλωσσολογική προσέγγιση του λόγου
Θανάσης Τζαβάρας: Ακμή και παρακμή του νευρογλωσσικού παραδείγματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σπυριδούλα Βαρλοκώστα: Γλωσσική Κατάκτηση: Ο έμφυτος και υποσυστημικός χαρακτήρας της γλώσσας
Χριστίνα Φιλ. Παπαηλιού: Η διυποκειμενική επικοινωνία ως αφετηρία της γλωσσικής ανάπτυξης
Μαρία Βλασσοπούλου: Διαταραχές του λόγου και της επικοινωνίας στην παιδική ηλικία: Ταξινόμηση και συμπτώματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΑΜΦΙΣΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΩΝ
Χριστίνα Ανδρέου: Η αξιοποίηση του γλωσσικού πλαισίου σε ασθενείς με σχιζοφρένεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ - ΓΛΩΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
Μαρία Θεοδωροπούλου: Γλώσσα, συναίσθημα και διυποκειμενικότητα: Από τη γλωσσολογία στην ψυχανάλυση
Γρηγόρης Βασλαματζής: Το συναίσθημα στην ψυχαναλυτική κατάσταση: Παρατηρήσεις και θεωρητικές προτάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Αθανάσιος Πρωτόπαπας: Ανάγνωση. Από την εικόνα στη λέξη
Αθανάσιος Αϊδίνης: Ανάγνωση, ικανότητα αναγνώρισης λέξεων και αναγνωστική κατανόηση
Ζωή Καπούλα: Ανάγνωση και οφθαλμοκινητικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ. ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Κώστας Πόταγας: Μερικά ερωτήματα για τη γλώσσα
Ηλίας Παπαθανσίου, Άννα Μαρία Κανελλοπούλου: Παραγωγή Ομιλίας: Φαινομενολογία και Παθολογία
Θάνος Μπίμπας: Φωνητική Παραγωγή: Φυσιολογία, παραλλαγές και παράδοξα
Κώστας Πόταγας: Δυσαρθρίες: Το νευρικό υπόστρωμα της ομιλίας και η παθολογία του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Αγγελική Ράλλη: Δομή της νέας ελληνικής: Η σύνθεση λέξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ
Κωνσταντίνος Μουτούσης: Χρώμα και Επιστήμη
Ντένης Ζαχαρόπουλος: Η αντιπαράθεση Λόγου και Χρώματος στη μοντέρνα τέχνη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΣΑΚΗΣ: ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Διονύσης Γούτσος: Για μια συμπτωματολογία του συγγραφέα Μιχαήλ Μητσάκη
Δημήτρης Ν. Πλουμπίδης: Ψυχοπαθολογία και γραφή στη ζωή και το έργο του Μιχαήλ Μητσάκη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΠΕΡΙΟΧΗ BROCA - ΑΦΑΣΙΑ BROCA
Κώστας Πόταγας: Η αφασία του Broca
Λάζαρος Τριάρχου: Περιοχή Broca: Κυτταρική αρχιτεκτονική και οντο-φυλογένεση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
Γιώργος Παπαδέλης Γλωσσική και μουσική αντίληψη: Αυτόνομα ή αλληλοεπικαλυπτόμενα γνωσιακά (νευρωνικά) υποσυστήματα;
Καρολίνα Ακινόσογλου: Ο μουσικός εγκέφαλος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΛΟΓΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
Γιώργος Δελλατόλας: Λόγος, μαθηματικά, εγκέφαλος
Απόστολος Δοξιάδης: Λόγος, αφήγηση, μαθηματικά: Μια (κυρίως) γνωσιακή αναζήτηση συγχρονικών σχέσεων και διαχρονικών διαδρομών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Ι. Ευδοκιμίδης, Κ. Πόταγας, Ν. Σμυρνής, Μ. Μαντάς, Η. Παπαθανασίου, Λ. Γκίκα, Α. Κυρώζης, Μ. Παπαθανασίου: Τα μετά τη βλάβη. Αποκατάσταση ή υποκατάσταση της χαμένης λειτουργίας;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Πέτρος Μάρκαρης: Ο λόγος στο θέατρο και τον κινηματογράφο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ανδρέας Κ. Παπανικολάου: Λόγος και Συνείδηση
Ηλίας Δ. Κούβελας: Λόγος και Συνείδηση: Προϋπόθεση του ενός για το άλλο;
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Έγχρωμες φωτογραφίες και πίνακες ζωγραφικής