Σύγχρονη πολιτική ηγεσία
Κρίση και νέα θεμέλια διακυβέρνησης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2582-2
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 5/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 591 γρ, 334 σελ.
Περιγραφή

Η εργασία του Μ. Γ. Παπάζογλου καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία της Πολιτικής Επιστήμης για την πολιτική ηγεσία. Αναπτύσσει ένα θεωρητικό υπόβαθρο με διεθνείς αναφορές το οποίο δίνει έμφαση στην εξουσία, το πολιτικό πλαίσιο και τους υποστηρικτές. Εξετάζει τις λειτουργίες της ηγεσίας στο ελληνικό πολιτικό σύστημα από τις απαρχές της συγκρότησης του κράτους και διερευνά τις προκλήσεις και τα πεπραγμένα κομματικών και κυβερνητικών ηγεσιών έως σήμερα. Ο Παπάζογλου δεν αναζητά μονοσήμαντες απαντήσεις, αλλά ερμηνεύει τεκμηριωμένα τις επιτυχίες και αποτυχίες των ηγεσιών μέσα από ένα πλέγμα παραγόντων και συνθηκών. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην ελληνική πολιτική κυριαρχεί το πρότυπο της `συναλλακτικής ηγεσίας της περιορισμένης μεταρρύθμισης και αποτελεσματικότητας`, και σε σπάνιες περιπτώσεις προκύπτουν εκδοχές της μεταμορφωτικής ηγεσίας. Επιπρόσθετα, αναπτύσσει ένα σύνολο καινοτόμων προτάσεων για την ανακαίνιση του πολιτικού συστήματος, και ταυτόχρονα, προδιαγράφει τις προτεραιότητες της βιώσιμης διακυβέρνησης. Η μεγάλη πρόκληση από τη σκοπιά της ηγεσίας στην σύγχρονη Ελλάδα είναι η βαθύτερη κατανόηση του πολιτικού πλαισίου, η ικανότητα στρατηγικής διεύθυνσης των κομματικών και κυβερνητικών λειτουργιών, η στάθμιση της ριζοσπαστικής τάσης και η αμοιβαιότητα στη σχέση ηγεσίας-υποστηρικτών μέσω της κατανομής ρόλων και ευθυνών και στις δύο πλευρές. Ο Μάνος Γ. Παπάζογλου είναι Λέκτορας Πολιτικών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΓΕΣΙΑΣ: ΕΞΟΥΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
-Εξουσία
Νομιμοποίηση της εξουσίας
'Σκληρή' και 'μαλακή' εξουσία
-Πολιτικό Πλαίσιο
Ικανότητα διάγνωσης και προσαρμογής
Κατανομή της πολιτικής εξουσίας
-Υποστηρικτές
Σχέσεις ηγεσίας-υποστηρικτών
Εφήμερη υποστήριξη
2 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΗΓΕΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
Ηγεσία της μεταμόρφωσης
Ηγεσία της συναλλαγής
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
3 ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
-Απαρχές της συγκρότησης ηγεσίας
Η διαμόρφωση τον πολιτικού πλαισίου
Η κατανομή της εξουσίας
Η αδύναμη σχέση ηγεσίας-υποστηρικτών: Καποδίστριας
Η αντιπαράθεση σνγκεντρωτικής-πατερναλιστικής ηγεσίας και τοπικής-πελατειακής ηγεσίας
Η βαυαρική συναλλακτική ηγεσία
Ηγεσία των πρώτων κομματικών σχηματισμών
Μεταβολή του πολιτικού πλαισίου: κοινοβουλευτισμός
Όρια στην ηγεσία (1): ξένες δυνάμεις και στρατός
Όρια στην ηγεσία (2): πολιτικοποίηση του κοινωνικού πολιτισμού
-Ηγεσία της Μεγάλης Ιδέας
Μεταβολή του πολιτικού πλαισίου: σύνταγμα 1864
Ωρίμανση κοινοβουλευτισμού - ηγεσία παρατάξεων
Αστάθεια και απο-νομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος
Ατελέσφορες μεταρρυθμίσεις
Μεταμορφωτικές μεταρρυθμίσεις
Μία νέα συμμαχία υποστήριξης: το κίνημα του 1909 και η βενιζελική παράταξη
Η μεταμορφωτική ηγεσία Βενιζέλου
4 ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
-Διχασμός και πολιτειακή αστάθεια
Πολιτειακή κρίση
Οικονομική χρεοκοπία και δημοκρατική εκτροπή
-Το μετεμφυλιακό κράτος μεταξύ δεξιάς και κέντρου
Κομματική και Κυβερνητική ηγεσία (1): η δεξιά παράταξη
Κομματική και Κυβερνητική ηγεσία (2): το Κέντρο
5 ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
-Ηγεσία της μεταπολίτευσης
Μεταμορφωτική ηγεσία της πολιτειακής αλλαγής
Ηγεσία παράταξης (1): η κεντροδεξιά του Κωνσταντίνου Καραμανλή
Ηγεσία παράταξης (2): το σοσιαλιστικό κίνημα του Α. Παπανδρέου
Μία συναλλακτική, μη-μεταμορφωτική κυβερνητική ηγεσία: οι κυβερνήσεις της δεκαετίας 1980
Ερμηνείες της κυβερνητικής αποτυχίας
-Τα όρια της μεταρρυθμιστικής ηγεσίας
Νέο πολιτικό πλαίσιο για την κυβερνητική ηγεσία
Ελλιπής υποστήριξη και εσφαλμένη στρατηγική: η κυβέρνηση Μητσοτάκη
Νέο ΠΑΣΟΚ: μεταβολή πολιτικής και οπισθέλκουσα δύναμη
Ο ατελέσφορος εξευρωπαϊσμός: η εκσυγχρονιστική ηγεσία Σημίτη
Προσκόμματα στη μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης από την κυβέρνηση Καραμανλή
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
6 ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ο σκοπός της βιώσιμης διακυβέρνησης
Πολιτικό πλαίσιο
-Σταθερότητα: η στάθμιση της ρεπουμπλικανικής τάσης
Πολιτικοποίηση τον κοινωνικού πολιτισμού και φιλελευθερισμός
Υπάρχουν όρια στη δημοκρατική αμφισβήτηση;
-Μεταρρυθμίσεις: εξευρωπαϊσμός
Συμμετοχικός εξευρωπαϊσμός
Αναγκαστικός εξευρωπαϊσμός
-Εξουσία: δημοκρατική κυβερνητική και κομματική ηγεσία
Ένα θεσμικό περιβάλλον που αποτρέπει την πολιτική κυριαρχία
Διαβούλευση και δημοκρατικός έλεγχος
Ευρω-ρεπουμπλικανισμός
-Υποστηρικτές: δημοκρατικός έλεγχος και διαβούλευση
Οι ελευθερίες των πολιτών
Ο ανταποκρινόμενος πολίτης
Ο πολίτης στη διαβούλευση
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
'Τις πταίει;' Ηγεσίες ή υποστηρικτές;
Πατερναλιστική ηγεσία - άκριτοι υποστηρικτές
Σύγχυση στη διεύθυνση κόμματος και κυβέρνησης
Ο διφυής στόχος δημοκρατίας και αποτελεσματικότητας
Πίνακας βιβλιογραφίας
Index