Σύγχρονη περιφερειακή οικονομική πολιτική
Contemporary regional economic policy
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1216-7
Ελληνική, Νέα
€ 25.44 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 374 σελ.
Περιγραφή

Κύρια αποστολή του βιβλίου είναι η συστηματική και ολοκληρωμένη ανάλυση του πολυδιάστατου περιφερειακού φαινομένου, όπως εκδηλώνεται μέσα από τις διαδικασίες της άνισης κατανομής των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης και της πόλωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ανάλυση αυτή οδηγεί στη διαμόρφωση και αξιολόγηση των στρατηγικών επιλογών, για τη διαμέριση και αλληλεξάρτηση των χωρικών μονάδων, τη χωροθέτηση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και την καθιέρωση και ενεργοποίηση των μέτρων πολιτικής, που επιδρούν διορθωτικά στην περιφερειακή ανισορροπία. Στην προσπάθεια για τη σύζευξη της ανάλυσης -θεωρητικής και εμπειρικής- και της πολιτικής, γίνεται διεισδυτική διερεύνηση παραδοσιακών και νέων εννοιών, εξετάζεται ποικιλία μεθόδων και τεχνικών και προσδιορίζεται η συμβολή της επιστημονικής έρευνας και της πολιτικής πρακτικής στη σύγχρονη αντιμετώπιση της χωροταξικής και οικονομικής συνιστώσας του περιφερειακού προβλήματος.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
1: Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Τα κρίσιμα προβλήματα του χώρου
Η οργάνωση του χώρου
Η επίδραση του χώρου στην οικονομική συμπεριφορά
Η παραμέληση της μεταβλητής του χώρου
Η μελέτη της διάστασης του χώρου
Η οικονομική του χώρου - περιφερειακή οικονομική
Η περιφερειακή επιστήμη
Η οικονομική γεωγραφία
Η περιφερειακή οικονομική πολιτική
Η προοπτική της περιφερειακής επιστήμης
2: ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ
Οι μορφές του προβλήματος
Τα αίτια του περιφερειακού προβλήματος
Η θεωρητική διερεύνηση
Η ανάγκη αντιμετώπισης του περιφερειακού προβλήματος
3: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ορισμός και κατάταξη
Τα συστήματα ταξινόμησης περιφερειών
Οι μέθοδοι οριοθέτησης
Τα χαρακτηριστικά διάκρισης περιφερειών στη διεθνή πρακτική
Η περιφερειακή διοικητική οργάνωση
4: ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η θεωρία και η πρακτική χωροθέτησης της βιομηχανικής επιχείρησης
Οι θεωρίες χωρικής κατανομής των οικονομικών δραστηριοτήτων
Η ανάλυση του περιφερειακού εισοδήματος
Οι θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης και μεγέθυνσης
5: ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
Η εναρμόνιση εθνικής και περιφερειακής οικονομικής πολιτικής
Η περιφερειακή διάσταση των αντικειμενικών σκοπών της εθνικής οικονομικής πολιτικής
Οι σκοποί της περιφερειακής οικονομικής πολιτικής
Η αξιολόγηση των αντικειμενικών σκοπών της περιφερειακής πολιτικής
6: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τα προβλήματα στρατηγικής
Τα μέσα της περιφερειακής πολιτικής
7: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ανάλυση των περιφερειακών δεδομένων
Η εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής
Ο αναπτυξιακός νόμος 1892/90
Το χωροθετικό πλαίσιο της βιομηχανίας
Τα όργανα και η διαδικασία του περιφερειακού προγραμματισμού
Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα
Τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης
Το πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Οι μελλοντικές κατευθύνσεις της περιφερειακής πολιτικής
8: Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η κατάταξη των περιφερειών
Οι λόγοι καθιέρωσης της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής
Οι στόχοι της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής
Οι κατευθύνσεις και τα προγράμματα
Τα όργανα της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής
Η κοινοτική χωροταξική πολιτική ('ΕΥΡΩΠΗ 2000+')
9: ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Οι δείκτες
Τα υποδείγματα περιφερειακής ανάλυσης
Οι πίνακες εισροών εκροών
Τα οικονομετρικά υποδείγματα
Οι τεχνικές αξιολόγησης έργων και περιφερειακών προγραμμάτων
Βιβλιογραφία