Σύγχρονη κωδικοποίηση φορολογίας εισοδήματος, κώδικα βιβλίων στοιχείων, φόρου προστιθέμενης αξίας, ποινολόγιο, φόρου ακίνητης περιουσίας
Ολόκληρη η βασική νομοθεσία της φορολογίας ενημερωμένη μέχρι και το Νόμο 3943/31.3.2011
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99364-4-6
PIM Εργασιακή, Αθήνα, 4/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 49.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 550 σελ.
Περιγραφή

Στην έκδοση αυτή θα βρείτε:
- την Κωδικοποίηση της Φορολογίας για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) Φυσικών & Νομικών προσώπων του Ν.2238/1994 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
- Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ) με κωδικοποίηση επίσης του Ν.1809/88 για τους φορολογικούς μηχανισμούς όπως ισχύουν τώρα.
- Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.
- Ν.2523/97 Ποινολόγιο και του
- Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)
Στο βιβλίο εμφανίζονται οι διατάξεις κατ άρθρο με επισήμανση σε όλες τις τελευταίες αλλαγές και επεξηγηματικές υποσημειώσεις. Αναλυτικά Ευρετήρια για ανεύρεση θεμάτων.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]