Σύγχρονες θαλάσσιες μεταφορές και το φαινόμενο της πειρατείας
Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0589-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.38 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 538 γρ, 401 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν έργο επιχειρεί την καταγραφή και ανάλυση του παγκόσμιου συστήματος θαλάσσιων μεταφορών. Λαμβάνοντας υπόψη το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, διερευνά ενδελεχώς την παρουσία πειρατικής δραστηριότητας ανά τον κόσμο, η οποία, παρόλο που θεωρείτο ότι είχε εξαφανιστεί και αποτελούσε αποκλειστικό αντικείμενο των ιστορικών μελετητών, εντατικοποιήθηκε ξανά κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Μάλιστα, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, η δράση των Σομαλών πειρατών βρίσκεται εκτός ελέγχου και έχει αναδειχθεί σε ένα πρόβλημα που είναι σαφές ότι ξεπερνά την περιφερειακή εμβέλεια.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η θαλάσσια μεταφορά
1.3 Παγκοσμιοποίηση και θαλάσσιες μεταφορές
1.4 ΕΕ και παγκόσμιο εμπόριο
1.5 Θαλάσσιες διαδρομές και παγκόσμιο σύστημα μεταφορών
1.5.1 Αμερική - Ευρώπη και Ατλαντικός Ωκεανός
1.5.2 Ασία - ΗΠΑ και Ειρηνικός Ωκεανός
1.5.3 Ασία - Ευρώπη και Ινδικός Ωκεανός - Σουέζ - Μεσόγειος Θάλασσα
1.5.4 Αρκτικός Ωκεανός: Νέες διαστάσεις στις θαλάσσιες μεταφορές
1.6 Οι λιμένες
1.7 Οι διώρυγες και τα κανάλια
1.7.1 Η Διώρυγα του Σουέζ
1.7.2 Η Διώρυγα του Παναμά
1.8 Η θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου
1.9 Συμπερασματικές παρατηρήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2.1 Εισαγωγή
2.2 Πειρατές: Έννοιες, Σημαίες και Σύμβολα
2.2.1 Εννοιολογική προσέγγιση της πειρατείας
2.2.2 Πειρατικά πλοία, σημαίες και σύμβολα
2.3 Αίτια, Μορφές και Περιοχές Πειρατείας
2.4 Πειρατεία: Μία αναδρομή στον χρόνο
2.4.1 Εποχή του Χαλκού και Ομηρική Εποχή
2.4.2 Κλασική αρχαιότητα - Ρωμαϊκά χρόνια
2.4.3 Από τον 5ο αιώνα έως τον 19ο αιώνα
2.4.4 Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα
2.5 Η περίπτωση της Σομαλίας
2.6 Η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση Ατάλαντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Η ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ
3.1 Η πειρατεία υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου
3.2 Πειρατεία και ανοιχτή θάλασσα
3.3 Η υπόθεση Lotus
3.4 Η πειρατεία ως έγκλημα οικουμενικής δικαιοδοσίας
3.5 Εξαιρέσεις από την αποκλειστική δικαιοδοσία του κράτους της σημαίας στην ανοιχτή θάλασσα
3.5.1 Η νηοψία
3.5.2 Η συνεχής καταδίωξη
3.5.3 Η πειρατεία
3.6 Διεθνείς οργανισμοί, συμβάσεις και πειρατεία
3.7 Συμπερασματικές Παρατηρήσεις
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας (στην αγγλική γλώσσα), σχετικά με τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Σομαλία (Report of the Secretary - General on the Situation in Somalia, UNSC S/2008/709)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (στην αγγλική γλώσσα), ως νομιμοποιητική βάση για τη διεξαγωγή της επιχείρησης 'ΑΤΑΛΑΝΤΑ'