Σύγχρονα προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8041-26-4
Τυπωθήτω, Αθήνα, 2/2000
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 32.25 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 407 σελ.
Περιγραφή

Σ’ αυτό το βιβλίο γίνεται πρώτα μια σύντομη ιστορική αναδρομή σχετικά με την ανάπτυξη των προγραμμάτων προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έπειτα περιγράφονται ορισμένα προγράμματα προσχολικής αγωγής και συγκεκριμένα: το πρόγραμμα της Μοντεσσόρι, τα συμπεριφοριστικά Bereiter - Engelmann - Becker και της άμεσης διδασκαλίας (Distar), το αναπτυξιακό - αλληλεπιδραστικό (Bank Street), τα δομιστικά «Υψηλών στόχων» (High Scope) και των Kamil De Vries, καθώς και ορισμένες προσεγγίσεις και συγκεκριμένα: μια προσέγγιση για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, μια προσέγγιση για την προαγωγή της ειρήνης, μια προσέγγιση για την καλλιέργεια των συναισθημάτων, μια προσέγγιση διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μια προσέγγιση δίγλωσσης εκπαίδευσης και μια προσέγγιση για την ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες σε μια κανονική τάξη. Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές παιδαγωγικών τμημάτων, παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, συμβούλους, γονείς, καθώς και ερευνητές που ενδιαφέρονται για την προσχολική αγωγή. Ιδιαίτερα οι παιδαγωγοί μπορούν να αντλήσουν από τα παρουσιαζόμενα προγράμματα και προσεγγίσεις επεξεργασμένες και δοκιμασμένες θέσεις και ιδέες για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προγράμματα, προσαρμοσμένα στα παιδιά της τάξης τους, στα οποία θα λαμβάνονται υπόψη η ηλικία, οι εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες, οι ικανότητες, οι γνώσεις και το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον αυτών των νηπίων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Add: - Upd: