Συγκριτική πολιτική
Οι δημοκρατίες Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία
Politique comparée (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1164-1
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 33.38 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 748 γρ, 506 σελ.
τ. 2 από 2
Γαλλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

`Το έργο αυτό είναι μια πλούσια συνθετική ανάλυση όλων των πτυχών της πολιτικής οργάνωσης των δυτικών δημοκρατιών. Πραγματεύεται, σε διαδοχικά κεφάλαια, τις πολιτικές - κοινωνικές διαιρέσεις, τα πολιτικά κόμματα, τις ομάδες συμφερόντων, τα κοινοβούλια, τον προεδρικό θεσμό και τις κυβερνήσεις, τα διοικητικά συστήματα, τα συνταγματικά δικαστήρια και τα συστήματα τοπικής εξουσίας. Ο Y. Meny προσφέρει, με αυτή τη μελέτη, ένα σημαντικό εργαλείο εργασίας στους φοιτητές και καλύπτει ένα μεγάλο κενό στη γαλλική συγκριτική πολιτική ανάλυση`. (Revue Internationale de Droit Compare)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
Η «ΛΟΓΙΚΗ» ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΟΥ Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΡΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ