Συγκριτική παιδαγωγική
Θεωρητικές προσεγγίσεις και ξένα εκπαιδευτικά συστήματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0240-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 136 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Ο παρών συλλογικός τόμος είναι ο δεύτερος της σειράς με τίτλο `Συγκριτική Παιδαγωγική`. Στον τόμο συμπεριλαμβάνονται εργασίες - μελέτες που αφορούν σε θεωρητικά-μεθοδολογικά ζητήματα της Συγκριτικής Παιδαγωγικής, στα εκπαιδευτικά συστήματα των ΗΠΑ, της Σουηδίας, της Ουγγαρίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας, καθώς και μια μελέτη για τη δομή-διάρθρωση επιλεγμένων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Στις παραπάνω εργασίες επιχειρείται τόσο η παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων στα εκπαιδευτικά συστήματα που προσεγγίζονται, όσο και η ανάλυση-ερμηνεία αυτών των τάσεων σε συσχέτιση με το κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό συγκείμενο τόσο κάθε χώρας ξεχωριστά όσο και της νεοδιαμορφωμένης Ενιαίας Ευρώπης γενικότερα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Σήφη Μπουζάκη: Συγκριτική Παιδαγωγική - θεωρητική προσέγγιση
Dorothy Moore - Ηλία Ματσαγγούρα: Το εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ
Βασίλη Μακράκη: Το εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας
Σήφη Μπουζάκη: Το ουγγρικό εκπαιδευτικό σύστημα
Martin Mclean - Αμαλίας Υφαντή: Η εκπαίδευση στην Αγγλία και Ουαλία με ειδικότερη αναφορά στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών, αξιολόγηση μαθητών και αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Σήφη Μπουζάκη: Διάρθρωση εκπαιδευτικών συστημάτων - συγκριτικών θεώρηση
Add: - Upd: