Στρες
Προσωπική ανάπτυξη και ευημερία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2498-6
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 68.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 18 εκ, 1,472 γρ, 806 σελ.
Περιγραφή

Κατά τα τελευταία χρόνια, η προσωπική ανάπτυξη και ευεξία βρίσκονται στο επίκεντρο οικονομικών, κοινωνιολογικών, ιατρικών, ψυχολογικών και άλλων μελετών καθώς αναφέρονται στις περισσότερες διαστάσεις του ανθρώπινου βίου. Η εν γένει ικανοποίηση από τη ζωή και τους επιμέρους τομείς της, όπως οικογένεια, εργασία κ.ά., σε συνδυασμό με τη βίωση θετικών συναισθημάτων και την ταυτόχρονη απουσία δυσάρεστων καταστάσεων στρες, άγχους και κατάθλιψης συνιστούν παραμέτρους υγείας, που σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αντανακλούν σε μια `κατάσταση πλήρους σωματικής, κοινωνικής και ψυχικής ευεξίας και όχι απλώς στην απουσία ασθένειας ή αναπηρίας`. Άλλη συναφής έννοια είναι αυτή της ποιότητας ζωής, η οποία χαρακτηρίζει πολλές πλευρές της καθημερινότητας, όπως την εργασία, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, την υγεία ή ακόμη και την ψυχαγωγία. Κατ` επέκταση, αντικατοπτρίζει όχι μόνο την προσωπική αλλά και την κοινωνική ευεξία η οποία αναφέρεται στην επαγγελματική ικανοποίηση, την άσκηση κοινωνικών ρόλων, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνική υποστήριξη. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι ζητήματα όπως το εργασιακό στρες, οι σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, η σύγκρουση μεταξύ οικογενειακών και εργασιακών υποχρεώσεων, η κοινωνική επανένταξη αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, αποφυλακισμένοι κ.ά) και η προσαρμογή των μεταναστών στις νέες συνθήκες επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στην ποιότητα ζωής, ειδικά όταν το άτομο συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχουν οι δυνατότητες για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Οι άνθρωποι που δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες βιώνουν έντονες στρεσογόνες εμπειρίες οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την προσωπική ανάπτυξη και ευεξία τους. Στα 25 κεφάλαια του ανά χείρας βιβλίου επιχειρείται μια προσπάθεια αναλυτικής διερεύνησης του σημαντικού ρόλου των στρεσογόνων προσωπικών και κοινωνικών παραγόντων οι οποίοι θέτουν σε σοβαρή διακινδύνευση την ψυχοσωματική ισορροπία του σύγχρονου ανθρώπου και καθορίζουν σε μεγάλο ποσοστό τα επίπεδα της προσωπικής του ανάπτυξης και ευεξίας. Είναι προφανές ότι στη σημερινή εποχή η αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας ζωής καθώς και της προσωπικής ευεξίας είναι δυνατό να επιτευχθεί με την ουσιαστική συμβολή της πολιτείας και των εμπλεκόμενων φορέων (εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας κ.ά.).


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος Γ. Τούντα
Εισαγωγή επιμελητή έκδοσης
1. Εντάσεις που προκαλούνται από την σύγκρουση μεταξύ οικογενειακών και εργασιακών υποχρεώσεων
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Καλλιόπη Σωτηράκη
2. Διερεύνηση άσκησης μετασχηματιστικού τύπου ηγεσίας και ενδεχόμενη επίδραση του στην επαγγελματική εξουθένωση (burnout)
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Αναστασία Γαλακτίδου
3. Επαγγελματική εξουθένωση σε δασκάλους ειδικών σχολείων
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Θεοδώρα Αναγνωστοπούλου, Ανδρονίκη Γάκη
4. Διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς και στρεσογόνων καταστάσεων στον χώρο του σχολείου
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Αγγέλα Δήμου
5. Ανεργία, στρεσογόνες καταστάσεις και ψυχική υγεία
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Μαρίνα Ντάλλα
6. Στρες στον αθλητισμό
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Μαρία Αρμάου
7. Στρες, άγχος και ψυχολογικά προβλήματα φοιτητών ιατρικής
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Αγγέλα Δήμου
8. Ερμηνείες του εργασιακού στρες: προβλήματα, λεπτές διαφορές και καινοτομίες
Dianna Kenny, Dennis McIntyre
9. Στρες και πίεση στην εργασία: σε ποιο βαθμό υπάρχει, ποιος έχει περισσότερο και μήπως τα πράγματα αλλάζουν;
Roy Payne
10. Ευφορικό στρες και στάση έναντι της εργασίας: μία θετική προσέγγιση
Debra Nelson, Bret Simmons
11. Στρες που σχετίζεται με τον ρόλο των προσωρινά απασχολουμένων
Ellen Shupe
12. Συμβουλευτική σπουδαστών στην ανώτατη εκπαίδευση: Κίνητρο για ένα πρακτικά προσανατολισμένο όραμα
Eric Depreeuw
13. Το στρες στην εκπαίδευση: αίτια και συνέπειες
Cheryl Travers
14. Ο ρόλος των χαρακτηριστικών των γεγονότων και των καταστασιακών εκτιμήσεων στην πρόβλεψη τόσο της προσαρμογής των εργαζομένων στις αλλαγές όσο και της επιτυχούς υλοποίησης των αλλαγών
Nerina Jimmieson
15. Δομικές αλλαγές στην εργασία και υγεία: μελέτες πάνω στις μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες και την εισαγωγή στο νοσοκομείο εργαζόμενων ανδρών και γυναικών στη διάρκεια μιας περιόδου έντονων αλλαγών στη σουηδική αγορά εργασίας
Gabriel Oxenstierna, Kerstin Jeding, Hugo Westerlund, Jane Ferrie, Martin Hyde, Jan Harberg, Tores Theorell
16. Ζητήματα επαγγελματικής παρουσίας και εργασιακής ευεξίας των γυναικών στον χώρο της υγείας
Τράντα Ελισσάβετ, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου
17. Επιπολιτιστικό στρες, κοινωνικό στίγμα και εκδήλωση εξαρτητικής συμπεριφοράς σε μετανάστες και πρόσφυγες
Μαρίνα Ντάλλα, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Κατερίνα Μάτσα
18. Ψυχολογικό κεφάλαιο και ευεξία στο πλαίσιο της θετικής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς
Μαρία Αρμάου, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου
19. Ευτυχία και εσωτερικά κίνητρα
Μαρία Αρμάου, Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Μαρίνα Ντάλλα
20. Σύγκρουση εργασίας-οικογένειας και στρες
Paula Brough, Michael O'Driscoll
21. Η επίδραση των συντόμων επαγγελματικών ταξιδιών στο άτομο, την οικογένεια και την οργάνωση
Mina Westman
22. Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου και το στρες που σχετίζεται με την εργασία. Η θέση της επιστήμης και θέματα για μελλοντική έρευνα
Michiel Komprier, Toon Taris
23. Ο υγιής οργανισμός
Jane Henry
24. Η νέα τεχνολογία, η παγκόσμια οικονομία και τα οργανωσιακά περιβάλλοντα. Επιδράσεις στο στρες, την υγεία και την ευεξία των εργαζόμενων
Janice Langan-Fox
25. Η επίδραση της εργασιακής αυτοαποτελεσματικότητας στα επίπεδα ευεξίας των εργαζόμενων
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Μαγδαληνή Κουτσουμάρη
Ευρετήριο όρων
Ευρετήριο ονομάτων