Στρατηγικές μελέτης και εξετάσεων στα μαθηματικά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-543-161-7
Κωστόγιαννος, Χαλκίδα , 2004
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 8.42 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 318 γρ, 141 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές παράλληλα με τα εγχειρίδια μαθηματικών, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ενώ ο γενικός χαρακτήρας πολλών εννοιών δεν αποκλείει την αυτόνομη χρήση του.
Επιδίωξή μας είναι να καλύψει το κενό που δημιουργείται σ` αυτόν που διαβάζει μαθηματικά και δε γνωρίζει:
- Πού θα του χρησιμεύσουν αυτά που μελετά.
- Πώς θα οργανώσει αποτελεσματικά τη μελέτη του.
- Αν ο τρόπος που μελετά είναι ο ενδεδειγμένος.
Που θέλει:
- Να μάθει ή να επιβεβαιώσει στρατηγικές με τις οποίες θα μπορέσει να αριστεύσει στις εξετάσεις του.
- Να γνωρίσει πώς αλληλεπιδρούν τα μαθηματικά με τις Τέχνες και τις άλλες επιστήμες.
Ελπίζουμε ακόμα να μπορέσει μέσα από τις σελίδες του να ανακαλύψει κίνητρα για τη μελέτη του και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση για τις γνώσεις του.
Στο βιβλίο περιλάβαμε τις αποδεικτικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε στα μαθηματικά -του λυκείου- και τις πλαισιώσαμε με σχετικά παραδείγματα, ελπίζοντας πως έτσι θα λειτουργήσουν ενοποιώντας το σύνολο σχεδόν των αποδείξεων που αυτός θα πρέπει να γνωρίζει. [...]

(απόσπασμα από τον πρόλογο του συγγραφέα)