Στοιχεία χωροταξίας και πολεοδομίας στους διαλόγους του Πλάτωνος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6716-35-5
Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα, 9/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 222 γρ, 156 σελ.
Περιγραφή

Αρκετοί συγγραφείς της Αρχαιότητος μελέτησαν τα αίτια δημιουργίας του πολιτισμένου βίου και συγκροτήσεως της πόλεως. Ο Πλάτων αφιέρωσε σε ορισμένους διαλόγους του ιδιαίτερες διατάξεις χωροταξικού και πολεοδομικού χαρακτήρα και διετύπωσε συγκεκριμένα μέτρα για την οργάνωση των πόλεων. Τόσο στον Κριτία όσο και στον Τίμαιο προβάλλονται συγκεκριμένες προτάσεις για την κατασκευή και ρυμοτομία. Στους Νόμους περιγράφονται η θέση, οι τοπογραφικοί και οικονομικοί εν γένει όροι της υπό ίδρυση πόλεως. Με δεδομένο ότι κάθε πολιτική ή νομοθετική ενέργεια πρέπει να αποβλέπει στην βελτίωση των πολιτών, διερευνάται με πάσα λεπτομέρεια ο χωροταξικός και πολεοδομικός διαμερισμός της πόλεως, τα προβλήματα και ζητήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, την δίκαιη διανομή του πλούτου, την φορολογία, την ιδιοκτησία, την εγκατάσταση των αλλοδαπών στην πόλη. Οι προτάσεις του Πλάτωνος, επίκαιρες όπως πάντα, τον αναδεικνύουν και ως πολεοδόμο.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]