Στοιχεία στοιχείων
Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
Κυκλοφορεί
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 29.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 650 γρ, 148 σελ.
τ. 2