Στοιχεία ενοχικού δικαίου
Πανεπιστημιακαί παραδόσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0642-5
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2001
Ελληνική, Νέα
€ 60.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,089 γρ, 576 σελ.
Περιγραφή

Η νομική επιστήμη οφείλει πρωτίστως να ερμηνεύει το ισχύον δίκαιο, δεν μπορεί όμως να αγνοεί τα προγενέστερα έργα θεωρητικής εμβαθύνσεως. Η μελέτη του παρόντος τρέφεται πάντοτε από τις πηγές του παρελθόντος που παραμένει ακόμη ζωντανό. Το ρωμαλέο πνεύμα των παλαιότερων νομοδιδασκάλων εξακολουθεί να αποτελεί ορόσημο για την εξέλιξη της νομικής μας επιστήμης.