Στη φάση της εφηβικής ηλικίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-508-023-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 55.12 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 640 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η επιστημονική ανάλυση θεωρητικών και εμπειρικών δεδομένων που αφορούν στις δυσκολίες της παιδαγωγικής επικοινωνίας γονέων παιδιών, με σκοπό να ευρεθούν και να προταθούν λύσεις, οι οποίες μπορούν, αφενός, να εξομαλύνουν τις σχέσεις μεταξύ τους και, αφετέρου, να διευκολύνουν την παιδαγωγική τους αποτελεσματικότητα.

Είναι μια θεωρητική προσέγγιση και εμπειρική μελέτη υπό το πρίσμα της κοινωνιολογίας.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Διαπροσωπικές Αντιδράσεις
2. Αναφορές σε Δυαδικές και Τριγωνικές Σχέσεις στον Εσω-Οικογενειακό Χώρο

ΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

3. Το Πρόβλημα της Έρευνας
4. Παρουσίαση, Σχολιασμός και Ερμηνεία των Δεδομένων της Έρευνας
5. Ανάλυση, Κριτική και Συζήτηση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας