Στέφανος
Ανθολογία αρχαίας ελληνικής ποίησης
Κυκλοφορεί
Δίφρος, Αθήνα, 1971
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Αρχαία
€ 10.60 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 434 γρ, 256 σελ.
Περιγραφή

[...] Κυριώτατος των μεταφράσεων σκοπός είναι βεβαίως η διάδοσις των λογοτεχνημάτων εις ευρύτερους κύκλους. "Η ποίησις φιλοσοφώτερον και σπουδαιότερον της ιστορίας" έλεγεν ο Αριστοτέλης, είναι δε πάντως η εκλεκτοτέρα του πνεύματος αναψυχή. Ο ιατρός, ο δικηγόρος, ο πολιτευτής, ο διπλωματικός, ο στρατιωτικός, ο έμπορος ο βιομήχανος, ο βιοπαλαιστής, από καλόν της φαντασίας έργον ημπορούν ν` αρυσθούν νέας πνευματικάς δυνάμεις, ο δε μουσουργός, ο γλύπτης, ο ζωγράφος, ο σκηνικός απαραίτητον εφόδιον προς νέαν δημιουργίαν. [...]

(από τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης: Σίμος Μενάρδος)