Στερεά Ελλάδα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6693-11-3
Geocompass, Αθήνα, 10/2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 4.58 (περ. ΦΠΑ 13%)
Χάρτης, Χάρτης διπλωμένος
15 x 8 εκ