Στέλιος Καζαντζίδης
Μικρασιάτες μουσικοί της Νέας Ιωνίας
Κυκλοφορεί
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 154 γρ, 77 σελ.
Περιγραφή

[...]Δηλαδή, πρόκειται να δούμε το όλο θέμα μέσα από την οπτική γωνία που αναδεικνύει το κοινωνικό στοιχείο που αποτελεί την επιβεβαίωση του φαινόμενου "Στέλιος Καζαντζίδης".
Για να ολοκληρωθεί αυτή η μονογραφία, ελήφθησαν υπόψη προσωπικές συνεντεύξεις με παλιούς νεοιωνιώτες, με "φανατικούς οπαδούς" του "Στελάρα", με φίλους ή και συγγενείς του Καζαντζίδη .
Η αγάπη όλων αυτών για το "Στέλιο" ως τραγουδιστή και ως άνθρωπο ήταν τόσο μεγάλη, που πολλές φορές οι αφηγήσεις τους έφτασαν σε υπερβολές που έρχονταν σε αντίθεση με αυτά που είναι γνωστά και τεκμηριωμένα. Άλλοτε, πάνω στο οίστρο της έκφρασης συναισθημάτων λατρείας προς αυτόν, αποκάλυπταν και προσωπικά μυστικά που εκείνοι ήξεραν ίσως και κατ` αποκλειστικότητα. `Ομως, όλα αυτά δεν αφορούν μια σοβαρή μελέτη και αυτό που μένει από τις συνεντεύξεις αυτές ως σημαντικό στοιχείο, είναι το "θετικό" λαϊκό συναίσθημα που εκφράζεται (που φτάνει μέχρι και την υπερβολή, τη "λατρεία").
Σημαντικό ρόλο στη μελέτη αυτή, έπαιξαν και τα στοιχεία που αντλήσαμε τόσο από τα βιβλία, όσο και από τα άρθρα και τους προλόγους εκδόσεων που έχει γράψει ο πρόεδρος του ΚΕΜΙΠΟ κ. Χάρης Σαπουντζάκης.
Φυσικά, πολλά στοιχεία αντλήσαμε και από τα βιβλία και άλλων συγγραφέων (Νίτσα Παραρά -Ευτυχίδου, Βάσος Η. Βογιατζόγλου, Αντώνης Καζαντζόγλου, Κούλα Ξηραδάκη, Γιάννης Καψής, Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου, κλπ) που αναφέρονται α) στους πρόσφυγες από τη Μικρασία β) στη Νέα Ιωνία γ) στη Μικρά Ασία.
(από τον πρόλογο του βιβλίου)