Σπουδή στην καλλιτεχνική φωτογραφία και τις οπτικοακουστικές τέχνες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87473-1-9
Photo Imaging Group, Αθήνα, 2002
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 22.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 389 γρ, 176 σελ.
Περιγραφή

Με διάφορους τρόπους κάποιος μελετητής θα μπορούσε να αποδώσει την έννοια του όρου καλλιτεχνική εκπαίδευση. Το σίγουρο είναι, ότι θα τη διαφοροποιούσε από τις άλλες μορφές εκπαίδευσης ως εξαιρετικά Π10 δύσκολη, διότι σε εκπαιδευόμενο και εκπαιδευτή πρέπει να υπάρχει μια σχέση εΠ1ΚΟΙνωνίας και να διαθέτουν και οι δύο ταλέντο, φαντασία, ικανότητα, προσαρμοστικότητα, διάθεση πειθαρχίας στο μέσο τους, ευρύ πνευματικό πεδίο, καλλιτεχνική καλλιέργεια και καλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Για μένα καλλιτεχνική εκπαίδευση σημαίνει μετάδοση αξιών και τρόπου ζωής. Και σύγχρονη καλλιτεχνική εκπαίδευση, είναι ο συνδυασμός αξιών, τρόπου ζωής, θεωρητικής γνώσης και υψηλών προδιαγραφών εμπειρίας.
Οι σπουδαστές ενός τέτοιου εγχειρήματος θα πρέπει να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, που θα τους εΠ1Τρέψουν να εκφραστούν με εΠ1Τυχία μέσω της φωτογραφικής απεικόνισης. Μην ξεχνάμε, ότι θα πρέπει κάποιος να καταβάλλει σκληρή και επίπονη δουλειά για να γίνει αποδεκτός στο χώρο του.
Ο νέος φωτογράφος, που θα ασχοληθεί με την καλλιτεχνική φωτογραφία, θα πρέπει να γνωρίζει πλήρως τις μεθόδους και τις τεχνικές φωτογράφησης. Η ενασχόληση με το αντικείμενο απαιτεί καλλιτεχνική διάθεση και δημιουργικότητα. Ο καλλιτέχνης φωτογράφος καλείται να μετατρέψει τις ιδέες του σε εικόνες, να μπορεί το μυαλό του να γεννά ιδέες, να έχει φαντασία και να είναι ευαίσθητος.
Χρειάζεται προετοιμασία και ταλέντο για να ασχοληθεί κάποιος με την καλλιτεχνική φωτογραφία, να μπορεί μέσα του να συνυπάρχει το φανταστικό και το ρεαλιστικό και το κυριότερο, να μπορεί να δει την έκφρασή του μέσα από το φακό σαν μια μεγάλη αγάπη, σαν ένα μεγάλο έρωτα, σαν μια καινούργια θρησκεία. [...]
(από την εισαγωγή του βιβλίου)