Σοφοκλή Αντιγόνη Β΄ ενιαίου λυκείου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-431-932-9
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 7/2005
Ελληνική, Νέα, Ελληνική, Αρχαία
€ 22.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,029 γρ, 597 σελ.
Ελληνική, Αρχαία (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Είναι γνωστό πως η διδασκαλία της τραγωδίας προϋποθέτει ιδιαιτέρως πλούσια και συστηματικά δομημένη ερμηνευτική και ιδεολογική ανάλυση του κειμένου. Η σχολική πράξη έδειξε το δρόμο να παρουσιαστεί η ερμηνευτική και ιδεολογική ανάλυση της τραγωδίας με όσο γίνεται πιο σαφή και μεθοδικό τρόπο, με πληρότητα και με έμφαση στα ουσιώδη στοιχεία.
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:
· Το κείμενο και τη μετάφραση, προσαρμοσμένη στα ερμηνευτικά σχόλια του σχολικού βιβλίου
· Πλήρη συντακτική και γραμματική ανάλυση
· Χρηστικούς πίνακες γραμματικής
· Ετυμολόγηση λέξεων και ετυμολογικές οικογένειες
· Αναλυτικά πραγματολογικά-ερμηνευτικά σχόλια
· Αισθητικά στοιχεία
· Δομικά στοιχεία με τους βασικούς άξονες του κειμένου
· Πλήρη και συστηματική ερμηνευτική - ιδεολογική ανάλυση που αξιοποιεί όλη την πλούσια βιβλιογραφία
· Έγκυρες και σαφείς απαντήσεις στις κυριότερες ερωτήσεις του βιβλίου αξιολόγησης του ΚΕΕ
· Ασκήσεις ερμηνευτικές, σημασιολογικές, ετυμολογικές, γραμματικές και συντακτικές με τις απαντήσεις τους
· Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.
Oι ενότητες που δε συμπεριλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη παρουσιάζονται και αναλύονται με συνοπτικούς πίνακες, ενώ στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων (από το 1999).