Σήματα και συστήματα για τεχνολόγους
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6674-27-3
Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 12/2008
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 49.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
688 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο είναι γραμμένο από την πλευρά του αναγνώστη: προϋποθέτει ένα στοιχειώδες επίπεδο μαθηματικών γνώσεων ενώ αποφεύγονται τα άλματα στις ερμηνείες και τους υπολογισμούς. Οι μαθηματικές έννοιες παρουσιάζονται σε σύνδεση με τα φυσικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν υπάγοντας την μαθηματική περιγραφή στην κατανόηση των εφαρμογών. Η θεωρία αναπτύσσεται παράλληλα με παραδείγματα ελαχιστοποιώντας την απόστασή της από την εφαρμογή. Οι λυμένες ασκήσεις συνοδεύονται από εκτενή παρουσίαση των τύπων ασκήσεων κάθε κεφαλαίου καθώς και από τακτικές αντιμετώπισής τους. Η προσέγγιση του αντικειμένου, κρατάει σαφείς αποστάσεις από την λογική του τυπολογίου και από την άσκοπη περιπλοκότητα, δίνοντας έμφαση στην τόνωση της κριτικής κατανόησης και στην δυνατότητα επίλυσης πρακτικών θεμάτων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
ΜΙΓΑΔΙΚΑ ΕΚΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ ΣΗΜΑΤΑ
ΣΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ
3. ΣΥΝΕΛΙΞΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΙΞΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΕΛΙΞΗΣ
ΣΥΝΕΛΙΞΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΠΟΣΥΝΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΕΛΙΞΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ
4. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ
5. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ LAPLACE
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΟΙ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ LAPLACE
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ
6. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ LAPLACE ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ Ζ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ Ζ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ S & Ζ. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Ζ
Ο ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ζ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Γ.Χ.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ
7. ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΣΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ;
ΙΔΙΟΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ
Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ
8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ