Ρητορικά κείμενα Δημοσθένους "Υπερ της Ροδίων ελευθερίας" Β΄ λυκείου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-14-1897-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.23 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
27 x 19 εκ, 315 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν εκπαιδευτικό βιβλίο περιλαμβάνει:
1. Ερωτήσεις εισαγωγής
2. Αναλυτική παρουσίαση των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου, οι οποίες
εμπεριέχουν:
- Μετάφραση του κειμένου (σε φυσική σειρά και κατ` αντιστοιχία)
- Γλωσσικά-γραμματικά σχόλια
- Ετυμολογική προσέγγιση των λέξεων της εκάστοτε παραγράφου
- Λεξιλογικό πίνακα με παράγωγες και σύνθετες λέξεις στη νέα ελληνική, ο οποίος αποδεικνύει τη διαχρονική εξέλιξη της γλώσσας μας
- Χρονικές αντικαταστάσεις των ρηματικών τύπων της παραγράφου
- Εγκλιτικές αντικαταστάσεις των ρηματικών τύπων της παραγράφου
- Συντακτική ανάλυση
- Νοηματική απόδοση
- Πραγματολογική προσέγγιση
- Ερμηνευτική προσέγγιση
- Θέση ενότητας
- Σκοπό ενότητας
- Επιχειρηματολογία ρήτορα (έντεχνες πίστεις)
- Αξιολόγηση επιχειρημάτων ρήτορα
- Ρητορικά ήθη (ηθοποιία)
- Ρητορικά ήθη (παθοποιία)
- Άτεχνες πίστεις
- Μορφολογική-αισθητική προσέγγιση
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
- Πρόσθετες ερωτήσεις
- Κριτήριο αξιολόγησης
3. Επίμετρο, το οποίο περιλαμβάνει:
- Παρουσίαση των σχημάτων λόγου της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
- Απαντήσεις στις πρόσθετες ερωτήσεις
- Απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης.

Add: - Upd: