Πως σχεδιάζουμε και διδάσκουμε λογοτεχνία στο γυμνάσιο και στο λύκειο
Η διδασκαλία τεσσάρων διηγημάτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8295-18-6
Ψηφίδα, Αθήνα, 5/2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.14 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 250 γρ, 144 σελ.
Περιγραφή

[...] Ο όρος "Διδακτική", ενώ στην αρχή του καθορισμού του θέματος αναφερόταν κυρίως στο σχεδιασμό της διδασκαλίας ή των διδασκαλιών για την επίτευξη των διδακτικών και μαθησιακών στόχων, κατά τη διάρκεια της έρευνας έλαβε τη μορφή σχέσης και επικοινωνίας που αναπτύχθηκε ανάμεσα στην ομάδα-τάξη και τον εκπαιδευτικό.
Στο πρώτο κεφάλαιο θεώρησα απαραίτητο πέρα από τη διατύπωση της υπόθεσης εργασίας να δώσω και τους προβληματισμούς που υπάρχουν στο πεδίο της θεωρίας της λογοτεχνίας και της χρήσης της στη διδακτική πράξη. Παράλληλα προσπάθησα να παρουσιάσω τις βασικές αρχές του Προγράμματος Σπουδών για τη λογοτεχνία και τις δυσκολίες που πιθανόν ανακύπτουν στη διαδικασία εφαρμογής τους στη διδακτική πράξη. Ακόμα αναφέρω κάποια βασικά στοιχεία για τη μεθοδολογία της action research (έρευνα δράσης) με την οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο που αποτελεί το καθεαυτό ερευνητικό μέρος, δίνονται οι σημαντικότεροι άξονες των διδασκαλιών που παρακολούθησε και μαγνητοφώνησε η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια, κρατώντας παράλληλα αναλυτικά πρωτόκολλα τόσο για τις διδασκαλίες, όσο και για τις συζητήσεις που γίνονταν στην ομάδα των εκπαιδευτικών. Υπήρχε βέβαια η δυσκολία να μεταφερθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της διδασκαλίας που είναι έτσι κι αλλιώς, μια διαδικασία ρευστή και συχνά έχει μια απρόβλεπτη δυναμική. [...]
(από την εισαγωγή του βιβλίου)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΤΡΙΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Β' ΚΥΚΛΟΣ
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΑ:
Α. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ, ΤΑ ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑ
Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
Α. ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΑΠΡΙΛΗΣ
Γ. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ, ΟΡΕΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (Ο ΠΟΛΥΠΟΔΑΣ)
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ (3)
Add: - Upd: 2021-04-01 16:50:08