Προσωκρατικές μελέτες
Των λόγων τώνδε εόντων αεί: Αυτοί οι λόγοι υπάρχουν πάντα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7921-71-0
Ιδεοθέατρον, Αθήνα, 2002
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 9.49 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 195 γρ, 120 σελ.
Περιγραφή

(...) «Οι λόγοι των προσωκρατικών εξακολουθούν να σημαίνουν κάτι σε όσους δεν είναι νοηματικά κωφοί, τυφλοί, τεθηπότες ή εύδοντες, κατά τους χαρακτηρισμούς των ανοημόνων από τους Ηράκλειτο και Παρμενίδη. Σημαίνουν, δηλαδή ενδιαφέρουν, για τον τρόπο που λένε και που δεν λένε κάτι. Έτσι, αποτελούν αρδευτικά κανάλια ανεξάντλητου νοηματικού κόσμου, διασώζοντας την αρχαία και μόνιμη φύση του λόγου ως επικοινωνίας και μέσου έγερσης από την αφιλοσόφητη καθημερινότητα».


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εισαγωγή
Των λόγων τωνδε εόντων αεί
Η μελέτη του προσωκρατικού λόγου. Γλώσσα και νόημα
Φερεκύδης ο Σύριος
Η πρώτη ηθικο-θρησκευτική θεώρηση του κόσμου
Αναξίμανδρος
Ο «νέος εφ' ημέρη ήλιος» των ιώνων φιλοσόφων
Ο ποιητικός λόγος του Ξενοφάνη για το ιστορικό γίγνεσθαι
Μυθική παράδοση και ορθολογική θεώρηση της πραγματικότητας στην ποίηση του Ξενοφάνη
Λόγος και γίγνεσθαι κατά τον Ηράκλειτο
Το παρμενιδικό ποίημα και η ερμηνευτική
Σοφία της ηδονής - ηδονή της σοφίας στους πρώτους έλληνες φιλοσόφους
Η ελληνική προστακτική του λόγου και η θεραπευτική της ψυχής
Η επικαιρότητα της θεώρησης της έννοιας της δημοκρατίας από τον Δημόκριτο και τον Αρχύτα
Επίμετρο
1) Η κρίση της φιλοσοφίας και οι ελληνικές φιλοσοφικές αξίες
2) Το ελληνικό σύμβολο του Προμηθέα
3) Ηράκλειτος και Ζήνων ο Κιτιεύς. Η λογική κατανόηση του κόσμου και η επικαιρότητά της