Προστασία αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ο Ν. 3028/2002
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-833-9
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2003
Ελληνική, Νέα
€ 44.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
22 x 15 εκ, 675 γρ, 471 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό ο νόμος σχολιάζεται σε σύγκριση με σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται και η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η παρουσίαση γίνεται με τρόπο μεθοδολογικά άρτιο και στοχεύει στην κριτική πληροφόρηση του μελετητή στο νέο νομοθέτημα καθώς και στις διατάξεις του αναθεωρημένου Συντάγματος και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συνθηκών.
To βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για νομικούς, αρχαιολόγους, ιστορικούς, πολεοδόμους και δικαστές ενώ αποτελεί την πρώτη πρωτογενή εμβάθυνση του πρόσφατου νομοθετήματος.

Εισαγωγικό Σημείωμα
Παραρτήματα
I. Η πολιτιστική κληρονομιά στο Σύνταγμα 1975-1986-2001
II. Η πολιτιστική κληρονομιά κατά τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
III. Η πολιτιστική κληρονομιά στο δευτερογενές Κοινοτικό Δίκαιο
IV. Η πολιτιστική κληρονομιά κατά τις διεθνείς συμβάσεις που κυρώθηκαν με νόμο
V. Η πολιτιστική κληρονομιά κατά την Πολεοδομική Νομοθεσία
VI. Η πολιτιστική κληρονομιά κατά την Νομολογία του ΔΕΚ
VII. Βιβλιογραφία