Προσεγγίσεις στις νοοτροπίες των βαλκανικών χωρών
15ος-20ός αι. οικονομικές αντιλήψεις και συμπεριφορές
Κυκλοφορεί
Ελληνική, Νέα
€ 12.17 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 169 σελ.