Προϊστορία του Αιγαίου
Παλαιολιθική, Μεσολιθική, Νεολιθική
The Prehistory of the Agean Basin
Paleolithic, Mesolithic, Neolithic.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6622-63-2
Ατραπός, Αθήνα, 2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Αγγλικά || Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Νέα
€ 50.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
22 x 30 εκ., 1,330 γρ., 259 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Το κύριο ενδιαφέρον του παρόντος βιβλίου είναι η για πρώτη φορά συνθετική παρουσίαση της αιγαιακής Μεσολιθικής, ενός αγνώστου μέχρι τώρα πολιτισμού στο χώρο αυτό, καθώς και των νέων σημαντικών νεολιθικών θέσεων στις Κυκλάδες που ήλθαν στο φως πρόσφατα, όπως αυτές της Φτελιάς Μυκόνου και του Στρόφιλα της Άνδρου. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια σύνθεσης του νεολιθικού Αιγαίου χωρίζοντάς το σε πολιτισμικές ενότητες, ενώ πρόθεσή μας είναι να εντοπίσουμε σχέσεις με την ηπειρωτική Ελλάδα, τη Μικρά Ασία και γενικά με το χώρο της Ανατολής. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:27:51