Προβληματισμοί και επισημάνσεις Ι
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0101-9
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 12.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 365 γρ, 296 σελ.
Περιγραφή

Η ανάγκη πληροφόρησης ενός πλατύτερου κοινού σκεπτόμενων και προβληματισμένων ανθρώπων οδήγησε στην έκδοση του βιβλίου αυτού, όπου φιλοξενούνται μελέτες για κρίσιμα και νευραλγικής σημασίας θέματα όπως, Ιστορία και ορθόδοξη πνευματικότητα, Προληπτική αντεγκληματική πολιτική, Εφηβεία και σύγχρονη κοινωνία, Η γλώσσα ως θεσμός, Τέλος των ιδεολογιών ή ένα νέο ιστορικό ρήγμα; Παραδοσιακές μορφές οργάνωσης γυναικών, Οργάνωση και λειτουργία των Δερβενίων, Οικονομική ανάπτυξη και ιστορία των νοοτροπιών, Ο θεσμός της συνεκπαίδευσης στην Ελλάδα, Βιομηχανική πολιτική - αποβιομηχάνιση και φθίνουσες περιοχές.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ
ΣΑΒΒΑ ΑΓΟΥΡΙΔΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΓΓΑΝΑ: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΤΗ: ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΙΧΑΛΗ ΜΕΡΑΚΛΗ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ: Η ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΟΝΤΖΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΒΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΡΗΓΑ: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΝΕΟΚΛΗ ΣΑΡΡΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ
ΣΤΑΘΗ ΤΣΟΤΣΟΡΟΥ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ: ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ Η ΕΝΑ ΝΕΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΗΓΜΑ;