Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά
Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-499-012-2
Τόπος, Αθήνα, 11/2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 18.89 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 469 γρ., 216 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο επιχειρεί μία εκτενή επισκόπηση των διαθέσιμων, σε διεθνές επίπεδο, ερευνητικών στοιχείων που αφορούν στα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς και των νέων θεωρητικών μοντέλων προσέγγισης των προβληματικών καταστάσεων στο πλαίσιο του σχολείου και της οικογένειας. Περιγράφει τα βασικά στοιχεία της ψυχοσυναισθηματικής και διαπροσωπικής λειτουργίας αλλά και της οικογενειακής δυναμικής αυτών των παιδιών, τους παράγοντες επικινδυνότητας, τους προστατευτικούς παράγοντες, καθώς και τα σχολικά τους προβλήματα. Έμφαση δίνει, επίσης, στην παρουσίαση των σύγχρονων ψυχοπαιδαγωγικών και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αποδιοργανωτικών και διαταρακτικών συμπεριφορών και για την ενσωμάτωση των παιδιών στο σχολείο. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην παραδοσιακή ψυχιατρική προσέγγιση των προβλημάτων συμπεριφοράς και προτείνει ένα ενταξιακό μοντέλο συμβουλευτικής παρέμβασης στο πλαίσιο του σχολείου. Σημαντικές είναι, τέλος, και οι αναλυτικές παρουσιάσεις κλινικών περιπτώσεων. Στόχος του βιβλίου είναι η ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης των διαταραχών και των προβλημάτων συμπεριφοράς και η δημιουργική σύνθεση των διαφόρων θεωρητικών μοντέλων και των διαθέσιμων ψυχοπαιδαγωγικών/ψυχοθεραπευτικών τεχνικών σε ένα ευρύτερο οικοσυστημικό πλαίσιο παρέμβασης. Το βιβλίο απευθύνεται στους κλινικούς και τους σχολικούς ψυχολόγους, τους εκπαιδευτικούς, τους ειδικούς παιδαγωγούς, καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας οι οποίοι έρχονται σε επαφή με παιδιά που εμφανίζουν ήπια ή σοβαρότερα προβλήματα συμπεριφοράς.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παιδιά με διάφορες μορφές αναπηρίας/διαταραχών και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα σχολεία
1. Η έννοια της επιθετικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς
2. Τα νέα μοντέλα ερμηνείας των επιθετικών προβληματικών συμπεριφορών
3. Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη συμπεριφορικών δυσκολιών
4. Συμπεριφορικά προβλήματα και διαταραχές στην πρώτη σχολική ηλικία: επιδημιολογικά στοιχεία και γενικά χαρακτηριστικά
5. Μορφές διαταρακτικών συμπεριφορών στο πλαίσιο του σχολείου
6. Κύρια χαρακτηριστικά παιδιών με διαταραχές συμπεριφοράς
7. Οι ήπιες μορφές επιθετικών και προβληματικών συμπεριφορών ως συμπτωματικές αντιδράσεις
8. Δυναμικές σχέσεων και χαρακτηριστικά οικογενειών με παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς
9. Παράγοντες επικινδυνότητας και προστατευτικοί παράγοντες που σχετίζονται με το σχολείο
10. Στάσεις και αντιδράσεις δασκάλων απέναντι στα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς
11. Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της τάξης
12. Ζητήματα και προβληματισμοί για τους τρόπους προσέγγισης και αντιμετώπισης των παιδιών με διαταρακτικές συμπεριφορές στο πλαίσιο του σχολείου
13. Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σχολείου
14. Εξειδικευμένες ψυχοκοινωνικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις
15. Ολιστικό ψυχοδυναμικό μοντέλο
16. Συμπεράσματα σε σχέση με τις ψυχοκοινωνικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις
17. Διαχείριση και αντιμετώπιση των καταστάσεων κρίσης και των προβληματικών συμπεριφορών στο πλαίσιο της τάξης και του σχολείου: γενικές κατευθυντήριες γραμμές
18. Βασικές αρχές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο και στην τάξη
19. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς
20. Η συμβουλευτική και καθοδηγητική εργασία με τους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση των επιθετικών/διαταρακτικών συμπεριφορών
21. Βασικές αρχές ψυχοθεραπευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης με γονείς παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς
22. Αξιολόγηση παρεμβάσεων για παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς: γενικά συμπεράσματα
23. Επίλογος - Συμπεράσματα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2018-09-27 11:35:48