Προβλήματα στη μηχανική της ώσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-705-5
Ίων, Αθήνα, 2/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 23.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 514 γρ, 304 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα συλλογή προβλημάτων στην "Μηχανική της Ώσης" προέκυψε μέσα από την διδασκαλία του αντίστοιχου θεωρητικού μαθήματος ΙΙ Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών. Απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και σε εκπαιδευτικό προσωπικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως βοήθημα για τη διδασκαλία του μαθήματος είτε ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για κάποιον που προσεγγίζει το αντικείμενο μόνος του και προχωρά αυτοδίδακτα.

Η έμφαση έχει δοθεί στην ανάδειξη των βασικών αρχών της "Μηχανικής της Ώσης" για την περίπτωση της προώθησης των σύγχρονων αεροσκαφών μέσα από την ταυτόχρονη παρουσίαση διαφόρων μεθόδων και τεχνικών προσέγγισης αυτών.