Προβλήματα και λύσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7506-12-2
WWF Ελλάς, Αθήνα, 2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
212 σελ.
Περιγραφή

Μέσα από τη σειρά των δέκα Οδηγών για την υποστήριξη του δύσκολου έργου της Κοινωνίας των Πολιτών, το WWF Ελλάς ελπίζει να συμβάλει αποφασιστικά στον κοινό αγώνα για αποτελεσματική αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Ο συγκεκριμένος Οδηγός που έχετε στα χέρια σας αποτελεί μέρος της υποενότητας των έξι από αυτούς τους Οδηγούς, που απασχολούνται με συγκεκριμένα επιμέρους περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η διαχείριση των υδάτων αποτελεί ένα φλέγον περιβαλλοντικό ζήτημα για τη χώρα μας, η οποία, παρά την ευρύτερη επάρκεια υδατικών πόρων, αντιμετωπίζει τεράστια χωρικά και χρονικά εστιασμένα προβλήματα επάρκειας και ποιότητας των νερών. Οι περιοχές εντατικής γεωργίας, καθώς και οι τουριστικές περιοχές της χώρας μας βαρύνονται με τα μεγαλύτερα προβλήματα επάρκειας, τα οποία, όμως, αφορούν συχνά και κάποιες μεγάλες πόλεις ή μεμονωμένους οικισμούς.

Τα προβλήματα επάρκειας είναι συχνά τόσο έντονα, ώστε η λύση να προωθείται η μεταφορά νερού, ενώ σε πολλές γεωργικές περιοχές ο υπόγειος υδροφορέας οδηγείται σε έντονη ταπείνωση, με αποτέλεσμα να εισχωρεί σε αυτόν θαλάσσιο νερό το οποίο όταν αντλείται για άρδευση καταστρέφει τα γεωργικά εδάφη και επιβαρύνει τις αναπτυξιακές προοπτικές και την ποιότητα ζωής. Την ίδια στιγμή, η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων δημιουργεί συχνά έντονες επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον, επιβαρύνει την ανθρώπινη υγεία και προκαλεί έντονα φαινόμενα ρύπανσης στον θαλάσσιο χώρο όπου αυτά τα νερά καταλήγουν.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Add: - Upd: