Πράσινη χημεία και πράσινη τεχνολογία
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-9695-00-8
Σύγχρονα Θέματα, Αθήνα, 2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 24.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
224 σελ.
Περιγραφή

Περιεχόμενα:
Πράσινη Χημεία και Πράσινη Τεχνολογία (Μηχανική). Ιστορική Εξέλιξη. Πράσινη Χημεία και Πράσινη Τεχνολογία για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Βασικές Αρχές και Εφαρμογές. Πράσινη Χημεία και Οργανική Σύνθεση, Εφαρμογές. Πράσινη Χημεία και Τοξικοί Οργανικοί Διαλύτες (Αντικατάσταση και Εναλλακτηκές Μεθοδολογίες). Πράζινη Χημεία και Tεχνολογία: Ανάλυση του Κύκλου Ζωής Βιομηχανικών Προϊόντων. Πράσινη Χημεία και Φαρμακευτική Βιομηχανία. Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Γεωργία. Πράσινη Χημεία και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Βιοκαύσιμα και Βιοϋλικά. Πράσινη Χημεία και η Κρίση του Νερού. Πράσινη Μηχανική, Οικολογικός Σχεδιασμός, Μεταφορικά Μέσα, Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές, Ανακύκλωση. Πράσινη Χημεία και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση και Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Πράσινη Χημεία και Πράσινη Τεχνολογία (Μηχανική)
Ιστορική Εξέλιξη
Πράσινη Χημεία και Πράσινη Τεχνολογία για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Βασικές Αρχές και Εφαρμογές
Πράσινη Χημεία και Οργανική Σύνθεση, Εφαρμογές
Πράσινη Χημεία και Τοξικοί Οργανικοί Διαλύτες (Αντικατάσταση και Εναλλακτηκές Μεθοδολογίες)
Πράσινη Χημεία και Tεχνολογία: Ανάλυση του Κύκλου Ζωής Βιομηχανικών Προϊόντων
Πράσινη Χημεία και Φαρμακευτική Βιομηχανία
Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Γεωργία
Πράσινη Χημεία και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Βιοκαύσιμα και Βιοϋλικά
Πράσινη Χημεία και η Κρίση του Νερού
Πράσινη Μηχανική, Οικολογικός Σχεδιασμός, Μεταφορικά Μέσα, Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές, Ανακύκλωση
Πράσινη Χημεία και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση και Πανεπιστημιακά Τμήματα