Πρακτικά θέματα στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-585-7
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1/2001
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 17.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 387 γρ, 199 σελ.