Πραγματολογία και επικοινωνία
Θεωρία και εφαρμογή στη μετάφραση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-375-796-2
Μεταίχμιο, Αθήνα, 1/2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 16.23 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 286 γρ, 178 σελ.
Περιγραφή

Σε αντιδιαστολή προς τη σημασιολογία, που ερευνά τις ανεξάρτητες περιστάσεων σημασίες των γλωσσικών μορφών, η πραγματολογία αφορά το μη συμβατικό κυρίως σημασιακό φορτίο, το οποίο η προθετικότητα του ομιλητή/συγγραφέα διαμορφώνει εντός της εκάστοτε επικοινωνιακής περίστασης, και στο οποίο καλείται να αναχθεί ο ακροατής/αναγνώστης.
Το βιβλίο αυτό επισκοπεί τις κυριότερες πραγματολογικές θεωρίες από κοινωνιογλωσσολογική σκοπιά. Απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες αναγνωστών: πρώτον, σε όλους όσοι επιθυμούν μια πρώτη επαφή με την πραγματολογία - φοιτητές, εκπαιδευτικούς, ευρύτερο κοινό· δεύτερον, στους ερευνητές που προβληματίζονται για τη σχέση της φιλοσοφικής πραγματολογίας με τις επικοινωνιακά υποψιασμένες τάσεις της γλωσσολογίας· και τρίτον, στους μεταφραστές κυρίως αλλά και τους λοιπούς εργάτες της γλώσσας, ιστορικούς, καθηγητές γλωσσικών μαθημάτων, κριτικούς λογοτεχνίας κ.ά., που έχουν ως έργο να εμβαθύνουν σε φυσικά κείμενα συνταγμένα σε απόμακρες χρονικά ή μη οικείες κοινωνικά συνθήκες.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΩΝΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ