Πουλιά στη Σύμη και τις νησίδες της
Επιστημονικές, αρχαίες ελληνικές, μεσαιωνικές, κοινές ελληνικές, συμαϊκές και αγγλικές ονομασίες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-89808-3-9
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 164 σελ.
Περιγραφή

(...) Τελικά η κ. Ελένη Ζαχαρίου - Μαμαλίγκα με μεθοδικότητα (αλλά και διαίσθηση) εντόπισε πληροφορητές που διέθεταν απίστευτη γνώση για τη φύση και τα πουλιά στη Σύμη. Αυτή τη γνώση αξιοποιεί αυτό το βιβλίο, εμπλουτισμένη, φυσικά, και με οποιαδήποτε άλλη καλή πληροφορία. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

1. Πρόλογος Μ. Γ. Μερακλή, Ομ. Καθηγητή Λαογραφίας
2. Πρόλογος Κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Πρ. Προέδρου Ε.Ο.Ε
3. Εισαγωγή
4. Έκφραση ευχαριστιών
5. Βασικά χαρακτηριστικά της φωνητικής του Συμαϊκού Ιδιώματος
6. Βραχυγραφίες
7. Πουλιά στη Σύμη και τις νησίδες της
8. Έγχρωμες εικόνες Πουλιών. Χαρακτηριστικά τοπία της Σύμης -Βιότοποι πουλιών
9. Κατάλογος πουλιών στη Σύμη και τις νησίδες της κατά τάξεις και οικογένειες
10. Πίνακας Ι. Πουλιά απειλούμενα: Α' Παγκόσμια. Β' Στην Ευρώπη. Γ' Στην Ευρωπαϊκή Ένωση
11. Συμπεράσματα
12. Επίμετρο
13. Ευρετήριο επιστημονικών ορνιθωνυμίων
14. Ευρετήριο συμαϊκών ορνιθωνυμίων
15. Ευρετήριο ορνιθωνυμίων στην Κοινή Νεοελληνική
16. Ευρετήριο αρχαίων ελληνικών και μεσαιωνικών ορνιθωνυμίων
17. Χάρτες
18. Βιβλιογραφικές αναφορές
19. Λεξικά
20. Μελέτες Ελένης Ζαχαρίου - Μαμαλίγκα