Πολιτιστική επικοινωνία
Οργανισμοί, θεωρίες, μέσα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-218-746-3
Κριτική, Αθήνα, 9/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 17.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 337 γρ, 192 σελ.
Περιγραφή

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα αστικά κέντρα έχουν σχεδιαστεί βάσει νέων πολεοδομικών προσεγγίσεων αρχιτεκτονικής και ανάπλασης, με στόχο οι πολίτες να διαθέτουν πολλαπλές επιλογές στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου τους. Σταδιακά, τα εμπορικά κέντρα και οι χώροι ψυχαγωγίας βρέθηκαν στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, ενώ η δημιουργία νέων μουσείων συνδέθηκε με μια ευρύτερη πολιτιστική πολιτική. Τέλος, η απομάκρυνση των παραδοσιακών μεταποιητικών βιομηχανιών και η σταδιακή αντικατάστασή τους από οργανισμούς που διεκδικούν τον ελεύθερο χρόνο άλλαξαν το πρόσωπο των πόλεων. Οι διαφορετικές κατηγορίες πολιτιστικών βιομηχανιών -από τον κινηματογράφο μέχρι τα μουσεία- προσεγγίζουν επιμέρους κατηγορίες κοινού. Φυσικά, ο όρος `πολιτιστικές βιομηχανίες` αναφέρεται σε ένα πλέγμα σχέσεων, διαδικασιών και προϊόντων τα οποία συνήθως συνδέονται με αντίστοιχες τεχνολογικές, οικονομικές και πολιτισμικές οντότητες. Στην εισαγωγική αυτή μελέτη εξετάζεται η επικοινωνιακή σχέση των οργανισμών του πολιτισμού με τις ποικίλες κατηγορίες κοινού. Βασικός στόχος είναι να σκιαγραφηθούν κάποιες από τις παραπάνω σχέσεις οριοθετώντας έναν γνωστικό χώρο για επιμέρους μελέτες περίπτωσης αλλά και για τη συνολική ερευνητική αποτύπωση της εκάστοτε βιομηχανίας. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο στο σπουδαστή της επικοινωνίας και του πολιτισμού όσο και στον επαγγελματία που αναζητά μια συνεκτική παρουσίαση της σχέσης του πολιτιστικού οργανισμού με το κοινό του.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι είναι η πολιτιστική επικοινωνία;
Πολιτιστικές βιομηχανίες και επικοινωνία
Γιατί η πολιτιστική επικοινωνία είναι σημαντική;
Ένα μοντέλο-σελιδοδείκτης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Δομές των πολιτιστικών οργανισμών
Η πολιτιστική εμπειρία
Στρατηγικές των πολιτιστικών οργανισμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Το μήνυμα
Τα μηνύματα του οργανισμού
Το μήνυμα ως μέρος της στρατηγικής του οργανισμού
Κατηγορίες μηνυμάτων και διαθέσιμα μέσα
Τα έντυπα του οργανισμού
Δελτία Τύπου
Ενημερωτικά έντυπα (newsletters)
Αφίσες - Ταμπλό (billboards)
Οπτικοακουστικά μηνύματα
Ιστοσελίδες, κοινωνική δικτύωση, ηλεκτρονική αλληλογραφία
Η κάλυψη του οργανισμού από τα ΜΜΕ
Η δημόσια εικόνα του οργανισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Το κοινό
Σύντομη ιστορία των δημοσίων σχέσεων
Τι είναι οι δημόσιες σχέσεις;
Κατηγορίες δημοσίων σχέσεων
Εσωτερικές δημόσιες σχέσεις
Εξωτερικές δημόσιες σχέσεις
Η σχέση του οργανισμού με το κοινό του
Οργανισμοί ορθολογικής ψυχαγωγίας (Rational Enterteinment)
Προσελκύοντας επισκέπτες
Αναζητώντας το κοινό του οργανισμού
Η πολυπολιτισμικότητα στον πολιτιστικό οργανισμό
Παιδιά και πολιτιστικοί οργανισμοί
Δημόσιες σχέσεις και μουσεία
Οργανισμοί δημοφιλούς ψυχαγωγίας (Popular Entertainment)
Οι δημόσιες σχέσεις στο ψηφιακό περιβάλλον
Διαχείριση σχέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία του πολιτισμού
Οι χρήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών
Οι βιομηχανίες του θεάματος
Ο ψηφιακός ήχος
Ψηφιακά παιχνίδια και εικονική πραγματικότητα
Το έντυπο στην ψηφιακή εποχή
Τα μουσεία στην ψηφιακή εποχή
Συμπεράσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Οι επιδράσεις των πολιτιστικών οργανισμών στο κοινό τους
Πολιτισμική θεωρία και ΜΜΕ
Παραδείγματα πολιτιστικής επικοινωνίας
Η θεωρία της θεματολογίας (agenda setting theory)
Το παράδειγμα της θεματολογίας των ελληνικών μουσείων
Τα στοιχεία της πολιτισμικής θεματολογίας
Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην επισκεψιμότητα
Αποτελέσματα - Η θεματολογία των μουσείων
Συμπεράσματα από το παράδειγμα της θεματολογίας των μουσείων
Η θεωρία της πλαισίωσης (framing theory)
Πώς διαμορφώνονται τα πλαίσια;
Κατηγορίες πλαισίων
Η θεωρία της θυροφύλαξης (gatekeeping theory)
Ψηφιακές εξελίξεις στη θυροφύλαξη
Το κοινό στην πρώτη θέση (uses and gratifications theory)
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η πολιτιστική επικοινωνία στην ελληνική αγορά
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ