Πολιτισμική και πολυπολιτισμική συμβουλευτική
Άτομα με ειδικές ανάγκες, μειονότητες, μαθητές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-19-0530-3
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 21.30 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
23 x 15 εκ, 323 σελ.
Περιγραφή

Οι παραδοσιακές θεωρίες συμβουλευτικής αποδεικνύονται ανεπαρκείς για το χειρισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα πολιτισμικών και εθνικών μειονοτήτων. Κεντρικός άξονας του βιβλίου είναι η ανάδειξη της σημασίας μιας πολιτισμικά ευαίσθητης συμβουλευτικής προσέγγισης γι` αυτά τα άτομα. Πρόκειται για την πολιτισμική και πολυπολιτισμική συμβουλευτική. (. . .) Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιαστούν βασικά σημεία θεωρητικού, ερευνητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος σχετικά με τη συμβουλευτική προσέγγιση για άτομα που ανήκουν σε πολιτισμικές κατηγορίες-μειονότητες και ιδιαίτερα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα άτομα διαφορετικής κουλτούρας, αλλά και για τα παιδιά μέσα στο πλαίσιο της ιδιαίτερης κουλτούρας που αναπτύσσεται στο σχολικό περιβάλλον - συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]