Πολιτικός οδηγός της σύγχρονης Τουρκίας και λεξικό ακρωνύμων - συντομογραφιών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-14-1034-0
Ελληνική, Νέα
€ 12.24 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 306 γρ, 188 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Το παρόν έργο αποτελεί μια γνωσιολογική αλλά και μια αναλυτική προσέγγιση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της τουρκικής πολιτικής ζωής και κοινωνίας υπό τη μορφή αναλελυμένων λημμάτων. Ο στόχος έγκειται στην καλύτερη γνωριμία του Έλληνα αναγνώστη με τη χώρα αυτή και ιδιαιτέρως μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προσφέρει στην Τουρκία μια ευκαιρία εκδημοκρατισμού και ανάπτυξης. (. . .) Στο εγχειρίδιο αυτό, εκτός από το τμήμα όπου αναλύονται τα λήμματα, περιλαμβάνονται επιβοηθητικά ένα Λεξικό Τουρκικών Ακρωνύμων - Συντομογραφιών, Πίνακες με τους Προέδρους και τους Πρωθυπουργούς της Τουρκικής Δημοκρατίας, Πίνακες με δημογραφικά στοιχεία καθώς και Πίνακες με οικονομικά στοιχεία.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]