Πολιτικός και γεωφυσικός χάρτης Ευρώπης
Σύμφωνα με τα νέα σχολικά βιβλία
Εικονογράφηση: Βίνης, Τάκης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-257-655-7
Καμπανά, Αθήνα
Ελληνική, Νέα
€ 1.52 (περ. ΦΠΑ 13%)
Χάρτης, Χάρτης διπλωμένος