Πολιτική προγραμματισμού των υποδομών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7306-95-1
Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα, 1994
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 282 σελ.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙ ΝΕΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ), ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. Δ. ΣΚΑΓΙΑΝΝΗ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ