Πολιτική οικονομικής ανάπτυξης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2254-8
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 11/2008
Ελληνική, Νέα
€ 55.12 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,066 γρ, 572 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αναφέρεται στη διερεύνηση του προβλήματος της οικονομικής ανάπτυξης και των σχέσεών του με ορισμένα άλλα βασικά ζητήματα της οικονομικής πολιτικής.

Αποτελείται από 11 κεφάλαια. Ακολουθούν ευρετήρια ονομάτων και εννοιών.

Στα κεφάλαια 1 έως και 4, αναλύεται η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης (με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη), εξετάζονται οι σχέσεις της με εκείνες της οικονομικής μεγέθυνσης και της εκβιομηχάνισης, διερευνάται το πρόβλημα της μέτρησης της οικονομικής ανάπτυξης και αναλύονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και οι γενικότεροι παράγοντες ανάσχεσης της οικονομικής ανάπτυξης.

Στα κεφάλαια 5 έως και 8 εξετάζονται κατ` αρχήν οι σημαντικότεροι συντελεστές της οικονομικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα η εργασία, η τεχνολογία (με έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας) και το κεφάλαιο και κατόπιν διερευνάται το πρόβλημα της χρηματοδότησης της ανάπτυξης.

Στα κεφάλαια 9 έως και 11 αναλύονται ορισμένα ζητήματα της ανάπτυξης που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας, όχι μόνο για τις κατ` ιδίαν χώρες, αλλά και για τον πλανήτη γενικότερα. Συγκεκριμένα, αναλύεται η σημασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος στη διαδικασία της ανάπτυξης, διερευνώνται τα προβλήματα της άνισης διανομής του εισοδήματος και της φτώχειας και οι επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάπτυξη, και, τέλος, εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ παγκοσμιοποίησης και ανάπτυξης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
2. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
4. ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
8. Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
9. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
10. ΑΝΙΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
11. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΝΟΙΩΝ