Πολιτική και οικονομία του φαρμάκου στην Ελλάδα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-310-254-0
Θεμέλιο, Αθήνα, 5/1999
Ελληνική, Νέα
€ 16.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 297 σελ.
Περιγραφή

Είναι πρόδηλο ότι το ενδιαφέρον για την πολιτική και την οικονομία του φαρμάκου - πλην της αδιαμφισβήτητης επιστημονικής και ερευνητικής σημασίας - έχει πρόσθετο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι συνδέεται με το μείζον θέμα της κατανομής των υγειονομικών πόρων και κατά συνέπεια τον έλεγχο του υγειονομικού τομέα. Με την έκδοση αυτή επιχειρείται η διεύρυνση της συζήτησης μεταξύ επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας για τον εμπλουτισμό της γνώσης και της τεχνικής στην πολιτική και την οικονομία του φαρμάκου - ως προϋπόθεσης για τη βελτιστοποίηση των επιλογών στον προσδιορισμό των υγειονομικών προτεραιοτήτων, την κατανομή και την αποδοτική χρήση των σπάνιων πόρων και, κυρίως, στη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της φροντίδας για την υγεία.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]