Πολιτική και οικονομία στη δεύτερη γαλλική αυτοκρατορία
Ιστορικό - οικονομικό δοκίμιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-93-3647-5
Ελληνική, Νέα
€ 17.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 18 εκ, 637 γρ, 230 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη είναι ένα σκιαγράφημα των σχέσεων πολιτικής και οικονομίας την εποχή της Δεύτερης Αυτοκρατορίας στη Γαλλία του ΧΙΧου αιώνα, δηλαδή την περίοδο από το έτος 1851 έως 1871. Την περίοδο που διήρκεσε η Δεύτερη Αυτοκρατορία τρία κύρια ιστορικά φαινόμενα παρατηρούνται. Η ανάπτυξη της `βιομηχανικής επανάστασης`, που είχε αρχίσει στη Γαλλία από την προηγούμενη βασιλεία του Λουδοβίκου Φιλίππου, η ανάπτυξη του καπιταλισμού σε καπιταλισμό μεγάλων μονάδων και η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Τα οικονομικά αυτά φαινόμενα συνοδεύονται από την άνοδο της μεγάλης αστικής τάξης στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική εξουσία και από την αρχή της αφύπνισης της ταξικής συνείδησης της εργατικής τάξης και την έναρξη των προσπαθειών για οργάνωσή της και των αγώνων για υπεράσπιση των δικαιωμάτων της. Η όλη εξέλιξη αντανακλάται και στην επεξεργασία των ιδεών και των ιδεολογιών. Στην περίοδο αυτή της γαλλικής ιστορίας πρωταγωνιστής από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας είναι ο Κάρολος-Λουδοβίκος-Ναπολέων Βοναπάρτης ανεψιός του Μεγάλου Ναπολέοντα, συγγένεια και όνομα που παίζει ρόλο τόσο στην άνοδό του στην εξουσία όσο και στο σχεδιασμό της άσκησής της. Αν και τόσο η εποχή που πρωταγωνίστησε ο Μέγας Ναπολέων ως στρατιωτική μεγαλοφυΐα όσο και η εποχή που τον γέννησε και τον ανέδειξε η Γαλλική Επανάσταση ως εγκαινιάζουσα μια Νέα Εποχή ήταν μεγάλες ιστορικές εποχές, η εποχή του Ναπολέοντα του ΙΙΙου και η περίοδος της Δεύτερης Αυτοκρατορίας είναι επίσης σημαντικές γιατί ιστορικά επιβεβαιώνουν την πορεία προς μια νέα σύγχρονη Γαλλία, την Γαλλία της εκβιομηχάνισης, τη Γαλλία στην αρχή της σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης όπως και προς την ανάδειξη μιας εργατικής τάξεως που συνειδητοποιεί και διεκδικεί τα δικαιώματά της, παράλληλα με την εδραίωση της εξουσίας της αστικής τάξης. Και αυτή είναι μια μεγάλη εποχή για τη Γαλλία, που στο γύρισμα της ιστορικής συγκυρίας βρέθηκε να πρωταγωνιστεί ο Λουδοβίκος -Ναπολέων Βοναπάρτης, ο μετέπειτα Αυτοκράτορας Ναπολέων ο ΙΙΙος.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Προλεγόμενα
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Η Γαλλία στο XVIIο και XVIIIο αιώνα
Η μεγάλη γαλλική επανάσταση και ο Μέγας Ναπολέων
Η Ευρώπη μετά τον Ναπολέοντα έως το 1848
Τα γεγονότα του 1848
Τα πρόσωπα και το σύστημα εξουσίας της Δεύτερης Αυτοκρατορίας
Η συνταγματική δομή της αυτοκρατορίας. Το πολιτικό και κοινοβουλευτικό σύστημα της δεύτερης αυτοκρατορίας
Η πολιτική της Αυτοκρατορίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Συγκυρία κρίσεις κύκλοι διακυμάνσεις
Η διεθνής συγκυρία την εποχή της Δεύτερης Γαλλικής Αυτοκρατορίας
Η γαλλική συγκυρία την εποχή της Δεύτερης Γαλλικής Αυτοκρατορίας
Η οικονομική δραστηριότητα κατά παραγωγικούς κλάδους
Οι αλλαγές της οικονομικής δραστηριότητας
Δομή της γαλλικής οικονομίας στη Δεύτερη Αυτοκρατορία
Η οικονομική ανάπτυξη
Η οικονομία της Δεύτερης Αυτοκρατορίας ως οικονομία καπιταλιστική. Ο καπιταλισμός εν λειτουργία
Ο τραπεζικός τομέας
Η επέκταση του καπιταλισμού
Η εξέλιξη της συγκέντρωσης
Τα εμπόδια στην ανάπτυξη του καπιταλισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΤΑΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΙ ΔΡΩΣΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ