Πολιτική και ΜΜΕ
Η περίπτωση της Νότιας Ευρώπης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-03-3867-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 421 γρ., 182 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει και αναλύει την ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) του ευρωπαϊκού νότου, δηλαδή της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, καθώς και τη σχέση αυτής της ανάπτυξης με την πολιτική ιστορία των αντίστοιχων χωρών. Αν και η μελέτη αυτή δεν είναι μια λεπτομερής ιστορία των εξελίξεων στο χώρο της μαζικής επικοινωνίας στη Νότια Ευρώπη, προσπαθεί μέσα από μια ιστορικά προσανατολισμένη συγκριτική ανάλυση να εντοπίσει τα κοινά χαρακτηριστικά, καθώς και ορισμένες σταθερές των επικοινωνιακών συστημάτων στις χώρες αυτές. Εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, συγκυρίες και ιστορικές ιδιομορφίες επηρέασαν την ανάπτυξη, τη διάρθρωση και τη λειτουργία των επικοινωνιακών συστημάτων των εν λόγω χωρών και εξετάζει τη δομή των αγορών των ΜΜΕ, τις σχέσεις ανάμεσα στα ΜΜΕ και τα πολιτικά κόμματα, το βαθμό ανάπτυξης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και τη μορφή της κρατικής παρεμβατικότητας στο επικοινωνιακό πεδίο. Υποστηρίζει ότι το «κληροδότημα» των πελατειακών σχέσεων έχει επηρεάσει ποικιλοτρόπως την ανάπτυξη, τη δομή και τις πρακτικές των ΜΜΕ στον ευρωπαϊκό Νότο και συνεχίζει να επηρεάζει, παρά την παγκοσμιοποίηση, και τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-01-31 09:58:07