Πολιτική εξουσία και εθνικό ζήτημα στην Ελλάδα 1880-1910
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-221-450-3
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 9/2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 33.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 495 σελ.
Περιγραφή

"... Στόχος και φιλοδοξία της συγκεκριμένης εργασίας είναι να κατανοήσει τους αιτιακούς συσχετισμούς που αναπτύσσονται μεταξύ εθνικού ζητήματος και πολιτικής εξουσίας κατά το τελευταίο τέταρτο του ελληνικού 19ου αιώνα...

Στο πρώτο μέρος της μελέτης η έμφαση δίνεται στην ανατολική κρίση του 1896-1897, και ειδικότερα στα εσωτερικά και τα διεθνή της δεδομένα. Η εξιστόρηση της κρίσης γίνεται με άξονα το εθνικό ζήτημα και ιδίως την αλυτρωτική-επεκτατική του πτυχή . . .

Στο δεύτερο μέρος, η αφήγηση διαπνέεται από τον απόηχο του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 και πιο συγκεκριμένα από τις τραυματικές συνδηλώσεις της ήττας. Η έμφαση δίνεται στο πολιτειακό ζήτημα· ειδικότερα στη μαχητική διεκδίκηση της ηγεμονίας του εξουσιαστικού πλέγματος από τον ελληνικό Θρόνο, με άξονα την "εθνική αναγέννηση" . . .

Στο τρίτο μέρος, η μελέτη επικεντρώνεται στο εθνικό ζήτημα και πάλι, τονίζοντας όμως την άλλη διάσταση: το εσωτερικό πρόταγμα της μεταρρύθμισης. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται πώς οι μεταρρυθμιστικές στρατηγικές καθίστανται κρατική προτεραιότητα, άρα και καθοριστικό πεδίο ηγεμονικών εξουσιαστικών αναμετρήσεων. Παραλλήλως, μελετάται πώς και σε ποιο βαθμό οι μεταρρυθμίσεις ως στρατηγικές από τα πάνω συνδιαλέγονται με τα αιτήματα της προόδου και της κοινωνικής ευημερίας, όπως αυτά εκπροσωπούνται από τα κάτω . . .

Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται να κατανοηθούν οι όροι της πολιτικής αστάθειας, της ιδεολογικής ρευστότητας και της κοινωνικής ανησυχίας που τέμνουν το χρονικό διάστημα 1902-1906. Μελετώνται επίσης οι πολιτικές-κομματικές ανακατατάξεις που παρατηρούνται στις δύο ισχυρές παρατάξεις, καθώς και το πώς οι φυγόκεντρες και, ενίοτε, αποσχιστικές τάσεις διαμορφώνουν σταδιακά νέες συλλογικές συσσωματώσεις και αναδεικνύουν νέες πολιτικές φυσιογνωμίες..."

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1896-1897: ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΑ. . .»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ «ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1890: Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η ΗΝΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ, 1895-1987
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΡΟΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ-ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΡΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
ΜΕΡΟΣ Β΄. ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 1897-1899
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΤΟ ΑΓΟΣ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΥΝΑΣΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Η «ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ» ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ 1899
ΜΕΡΟΣ Γ΄. «ΕΙΣ ΕΡΓΟΝ ΠΡΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΕΡΟΣ Δ΄. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ, 1902-1905
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ»: Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΟΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Η ΕΜΠΑΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ 1902
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ Θ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ «ΔΗΜΕΓΕΡΤΗ» ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ, 1905-1906
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ