Πολιτικές φαρμάκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου
Pharmaceutical policies in the European Union
The modernisation of the regulatory framework
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1552-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 250 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη ολοκληρώθηκε ταυτόχρονα σχεδόν με την υποβολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προτάσεών της για τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τα φάρμακα, καθώς και με την έκδοση σημαντικών αποφάσεων αναφορικά με τη νομιμότητα ορισμένων πρακτικών παρεμπόδισης των παράλληλων εξαγωγών. Χρειάστηκε λοιπόν να συμπληρωθεί μια ερευνητική προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, όταν άρχισε η ενασχόλησή μου με το δίκαιο της υγείας. Στην πορεία διαπίστωσα ότι ενώ υπήρχαν μονογραφίες και συλλογικά έργα στο πεδίο της φαρμακοοικονομίας, ταυτόχρονα υπήρχαν σημαντικά κενά στη μελέτη των δημόσιων πολιτικών και ιδίως των κανονιστικών πλαισίων που διέπουν τα φάρμακα. Διαπίστωσα όμως και την ανάγκη μεγαλύτερης εξοικείωσής μου με άλλους κλάδους του δικαίου, όπως το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Στις επιστημονικές αυτές αναζητήσεις είχα ευτυχώς τη συμπαράσταση του συζύγου μου και του υιού μου στους οποίους αφιερώνω αυτό το έργο. Ο πρώτος διευκόλυνε την πρόσβασή μου στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, καθώς και τους διεθνείς οργανισμούς της Γενεύης. Ο δεύτερος μου εξασφάλισε τις εκθέσεις εξειδικευμένων βρετανικών φορέων. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για τη βοήθειά τους στην αναζήτηση του υλικού τεκμηρίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Α' - Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Εθνική άδεια κυκλοφορίας
Αμοιβαία αναγνώριση εθνικών αδειών κυκλοφορίας
Κοινοτική άδεια κυκλοφορίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
Κανόνες παρασκευής και διακίνησης φαρμάκων
Φαρμακοεπαγρύπνηση
Αστική ευθύνη του κατόχου άδειας κυκλοφορίας
ΜΕΡΟΣ Β' - Η ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Γενικές παρατηρήσεις
Συγκριτική επισκόπηση
Ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο
Κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο
Συμβατότητα του ελληνικού προς το κοινοτικό πλαίσιο
Κατασταλτικός έλεγχος τιμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Γενικές παρατηρήσεις
Συγκριτική επισκόπηση
Ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο
Κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο
Συμβατότητα του ελληνικού προς το κοινοτικό πλαίσιο
Η προώθηση της διάθεσης αντιγράφων / γενοσήμων
ΜΕΡΟΣ Γ' - Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Η υποχρέωση εφοδιασμού της αγοράς
Η άσκηση βιομηχανικών / εμπορικών δραστηριοτήτων από φορείς του δημόσιου τομέα
Άδειες εκμεταλλεύσεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Πολιτικές εξαναγκασμού των κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Γενικές παρατηρήσεις
Παράλληλο εμπόριο και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Παράλληλο εμπόριο και φαρμακευτική νομοθεσία χώρας εισαγωγής
Παράλληλο εμπόριο και φαρμακευτική νομοθεσία χώρας εξαγωγής
Παράλληλο εμπόριο και δίκαιο ανταγωνισμού
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ