Πολιτεύεσθαι τους Κείους κατά πόλεις
Η διάσπαση ως μέσον πολιτικού ελέγχου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-89862-0-6
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 15.21 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 24 εκ, 381 γρ, 96 σελ.
Περιγραφή

Η έκθεση "Πολιτεύεσθαι τους Κείους κατά πόλεις: Η διάσπαση ως μέσον πολιτικού ελέγχου" έχει ως στόχο να αναδείξει και να φωτίσει τις μορφές της πολιτικής ένωσης που συγκρότησαν οι τέσσερις πόλεις της Κέας, η Ιουλίς, η Καρθαία, η Κορησία και η Ποιήεσσα, κατά τον 4ο και 3ο αι. π.Χ. στην προσπάθειά τους να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους και να αποτρέψουν ή να απαλλαγούν από την επιβολή της κυριαρχίας των ισχυρών της εποχής. Αττικές επιγραφές και επιγραφές από την Κέα συμπλέκονται με δραματικό τρόπο και μιλούν μέσα από τις ενότητες της έκθεσης για μεγάλες συμμαχίες (ΕΜ 10397), χρέη πόλεων (ΕΜ 8022α), συνθήκες μεταξύ των Αθηναίων και των Κείων, όρκους, παραβάσεις συνθηκών, καταδίκες και ποινές. [...]

Το τελευταίο μέρος της έκθεσης αποτελείται από μία φωτογραφική παράθεση επιλεγμένων χειρογράφων του Κείου αρχαιόφιλου Κωνσταντίνου Μάνθου (1826-1890). Με πάθος ο Κ. Μάνθος περιέτρεχε το νησί του καταγράφοντας αρχαίες θέσεις, αρχιτεκτονικά μέλη, γλυπτά και επιγραφές. Οι χειρόγραφες σημειώσεις του μαζί με τις επιστολές-εισηγήσεις του στον Γενικό Έφορο των Αρχαιοτήτων για ανασκαφική έρευνα στο νησί αποτελούν στοιχεία σημαντικά για την ιστορία της αρχαιολογίας του τόπου μας.

Ο επισκέπτης της παρούσας έκθεσης καλείται να χαρεί το λαμπρό αποτέλεσμα της επιστημονικής συνεργασίας του Επιγραφικού Μουσείου με το Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. [...]

Δρ. Μαρία Λαγογιάννη - Γεωργακαράκου, διευθύντρια του Επιγραφικού Μουσείου